Arhitektura mrežnog upravljanja (8.)

10 Aplikacije za upravljanje računarskim mrežama

Na tržištu postoji veliki broj aplikacija i alata koji koriste ili se baziraju na SNMP protokolu. Da bi se stekao utisak o vrstama raspoloživih SNMP aplikacija, mogu se koristiti podele prema nameni i ceni. Prema nameni, aplikacije se dele na alate i sisteme. Alati su jednostavne aplikacije, koje implementiraju ograničen skup SNMP komandi, i služe za obavljanje prostih administratorskih zadataka.

Prema ceni, aplikacije se mogu podeliti na besplatne, sa cenom do 10.000, i preko 10.000 američkih dolara. Besplatne aplikacije su najčešće prosti alati, mada postoje i kompleksnije aplikacije, koje se razvijaju kao deo open-source zajednice. Aplikacije koje koštaju više od 10.000 američkih dolara malo su poznate, budući da su njihovo ciljno tržište davaoci usluga (service providers) kao što su telekomunikacione kompanije, i mreže koje imaju više desetina hiljada nodova. Za njih je specifično što potpuno pokrivaju sva područja, i zahtevaju obimne projekte uvođenja. Najpoznatiji predstavnici su HP OpenView NonStop, IBM Tivoli i SUN Solstice. Nabrojani softveri koštaju preko milion američkih dolara.

Za korporativne korisnike najinteresantnije su aplikacije koje koštaju ispod 10.000 američkih dolara, i ne zahtevaju obimne projekte uvođenja u rad. Poznatije aplikacije u ovom cenovnom opsegu su:

10.1 Ipsvvitch WhatsUp Gold7.0

Veoma jednostavan za upotrebu i jeftin; WUG 7.0 je dovoljno moćan da zadovolji potrebe prosečnih računarskih mreža (200 – 10.000 nodova). Odlikuje ga dovoljno dobar sistem otkrivanja nodova, mogućnost monitoringa servisa na nodovima, jednostavan prikaz situacije i mogućnost slanja upozorenja preko različitih medijuma.

Mane su mu nemogućnost analize logova, dodavanja MIBova, korišćenja RMONa, i nedostatak bilo koje naprednije funkcije upravljanja.

10.2 Castle Rock Computing SNMPc Enterprise 6.1.6c

SNMPc nudi više od WUG-a. ali i zahteva pripremu pre upotrebe. Pregled situacije je detaljniji i interaktivniji, a prikazani podaci mogu se filtrirati u letu. Moguće je dodavati MIBove i vršiti analizu logova.

Nedostatak ovog softvera je sistem otkrivanja nodova, koji previše opterećuje mrežu, kao i korišćenje specijalnog softvera na klijentima za naprednije analize.

10.3 Hevvlett-Packard OpenView NetworkNodeManager 6.31

Oslabljena varijanta poznatog softvera za upravljanje ima puno naprednih mogućnosti, koje uključuju detaljnu statističku analizu performansi i logova. Pruža potpuno interaktivan prikaz mrežne topologije, koju kreira automatski putem automatskog otkrivanja nodova korišćenjem više prorokola (uključujući IPX i RMON)

Mana ovog softvera je što zahteva detaljne pripreme i obuku pre upotrebe, kao i cena koja je oko 10.000 američkih dolara.

11 Zaključak

Upravljanje mrežom obuhvata postavljanje, integraciju i koordinaciju har­dvera, softvera i ljudskih elemenata u cilju praćenja, ispitivanja, konfigurisanja, analize, procene i kontrole mreže i pojedinačnih resursa kako bi se, uz razumne troškove, ispunili zahtevi u pogledu radnih performansi u realnom vremenu i normi kvaliteta usluga.“

Savdam, 1996 godine.

Ova definicija ostavljena je za kraj da bih istakao koje sve aspekte moramo razmatrati u procesu upravljanja mrežnom infrastrukturom. U ovom radu pozabavio sam se upravljanjem mrežom sa aspekta menadžmenta, a pri tome sam se osvrnuo i na tehničke uslove koji su nam neophodni da bi jedan ovakav mehanizam monitoringa i administracije mogao da bude inplementiran na najbolji način u realno okruženje koje će moći da funkcioniše i da se izbori sa svim problemima s kojim se susrećemo.

U prvom delu rada detaljnije sam razmatrao modele i funkcije mrežnog upravljanja, mehanizme za sprovođenje upravljanja i arhitekture koje su najpogodije da bismo imali potpinu sliku na koji način treba pristupati mrežnom upravljanju.

Drugi deo rada baziran je na tehničkim i tehnološkim aspektima mrežnog upravljanja. U ovom delu bavio sam se softverskim rešenjima koja nam onogućavaju da u praksi sprovedemo u delo monitoring konkretnog sistema. Bitni aspekti ovakvog sistema su: pored protokola koji su najčešće korišćeni, SNMP (Simple Network Management Protocol) i CMIP (Common Management Information Protocol), i SMI (Structure of Manage­ment Information), jezik koji se koristi za definisanje upravljačkih informacija i MIB, baza upravljačkih podataka, bez kojih sve ovo ne bi moglo da funkcioniše. A u ovom radu osvrnuo sam se i na konkretna softverksa rešenja koja se koriste u praksi.

1997-arhitektura-mreznog-upravljanja-8