Факторизација бројева коришћењем решета бројног поља

Факторизација бројева је, као један од фундаменталних проблема математике, одувек био предмет интересовања математичара. Из античког периода нам је познат метод Ератостеновог решета. Методе за решавање овог проблема доживљавају процват у 20. и 21. веку кроз алгоритме који користе идеју разлике квадрата. У овом раду је изложен најнапреднији од ових алгоритама, који захваљујући континуираном усавршавању у последњих 25 година постиже спетакуларне резултате.

Биће обрађене све фазе алгоритма, уз осврт на евентуалне могућности за даља истраживања и усавршавања. Уз то, биће споменут и практичан значај алгоритма у испитивању безбедности криптографских система који се ослањају на RSA криптосистем, као и на системе који се уздају у сложеност тражења дискретног логаритма (Diffie-Hellman, ElGamal). Имплементација игре Microorganisms је написана за Android платформу у програмском језику Java, а као прилог дипломском раду је сама имплементација.

Аутор: Алекса Станковић

Ментор: проф. др Драган Урошевић

Овде можете прочитати рад у целости

3920-faktorizacija-brojeva-koriscenjem-reseta-brojnog-polja