Faktorizacija brojeva korišćenjem rešeta brojnog polja

Faktorizacija brojeva je, kao jedan od fundamentalnih problema matematike, oduvek bio predmet interesovanja matematičara. Iz antičkog perioda nam je poznat metod Eratostenovog rešeta. Metode za rešavanje ovog problema doživljavaju procvat u 20. i 21. veku kroz algoritme koji koriste ideju razlike kvadrata. U ovom radu je izložen najnapredniji od ovih algoritama, koji zahvaljujući kontinuiranom usavršavanju u poslednjih 25 godina postiže spetakularne rezultate.

Biće obrađene sve faze algoritma, uz osvrt na eventualne mogućnosti za dalja istraživanja i usavršavanja. Uz to, biće spomenut i praktičan značaj algoritma u ispitivanju bezbednosti kriptografskih sistema koji se oslanjaju na RSA kriptosistem, kao i na sisteme koji se uzdaju u složenost traženja diskretnog logaritma (Diffie-Hellman, ElGamal). Implementacija igre Microorganisms je napisana za Android platformu u programskom jeziku Java, a kao prilog diplomskom radu je sama implementacija.

Autor: Aleksa Stanković

Mentor: prof. dr Dragan Urošević

Ovde možete pročitati rad u celosti

3920-faktorizacija-brojeva-koriscenjem-reseta-brojnog-polja