Реализација надзорно/управљачког софтверског система за примену код MobiSun уређаја

Циљ овог рада је развој управљачко/надзорног софтвера под android платформом за MobiSun уређај (мобилни роботизовани соларни електрогенератор). MobiSun је аутоматизовани роботски механизам за производњу електричне енергије, користећи сунчеву светлосну енергију. Задатак овог софтвера јесте да омогући корисницима једноставно и ефикасно управљање уређајем, као и приказивање тренутних вредности сензора и осталих релевантних података преко смартфона или таблета. Главна предност и потреба за овим софтвером јесте што омогућује даљинско управљање уређајем, чиме се отклања потреба да корисник буде физички присутан поред уређаја да би га ставио у погон или контролисао његов рад.

Аутор: Милош Биљановић

Ментор: проф. др Милош Јовановић

Овде можете прочитати рад у целости

3922-realizacija-nadzorno-upravljackog-softverskog-sistema-za-primenu-kod-mobisun-uredaja