10 IT poslova koje poslodavci najteže popunjavaju

Vratolomna brzina tehnoloških inovacija u eri digitalnih transformacija otežava kompanijama da pronađu i zadrže talente sa pravilnom kombinacijom vrhunskih veština i iskustva. Ali još se teže pronalaze kandidati sa veštinom dobre komunikacije i potencijalom za rukovođenje u skladu sa njihovim tehničkim znanjem, kaže Matt Sigelman, direktor firme za analizu tržišta rada Burning Glass. „U informacionoj tehnologiji, većina ljudi na srednjem ili višem nivou koji se mogu naći na tržištu stigla je tu gde se nalazi pre svega zahvaljujući svom tehničkom znanju, a ne na osnovu veština upravljanja i komunikacije. To znači da je određene uloge neverovatno teško popuniti, jer je za njih potrebno kako tehničko znanje i iskustvo specifično za domen i industriju, tako i veština rukovođenja. Kad god od kandidata tražite da vrši dve uloge — u ovom slučaju, tehničku i upravljačku — vi u suštini otežavate popunjavanje tih uloga pošto ponuda odgovarajućih kandidata bude sve manja,“ kaže Sigelman. Ovde, na osnovu istraživanja firme Burning Glass na više od 40.000 veb sajtova sa ponudom poslova od avgusta 2015 do septembra 2016, u redosledu broja dana potrebnih da se uloga popuni, navodi se deset IT poslova koji se najteže popunjavaju.

1. Tehnički direktor

Vreme za pronalaženje kadra: 107 dana

Tehnički direktor je zadužen kako za upravljanje svim tehničkim procesima unutar IT odelenja, tako i za upravljanje osobljem, a takođe i za inter

2. SAP menadžer

Vreme za pronalaženje kadra: 64 dana

SAP menadžer, kako se naslućuje iz naziva, ima zadatak da nadgleda implementaciju i integraciju SAP (Systems Applications Products) rešenja u celoj organizaciji. Takođe mora da ima iskustvo sa softverom SAP Solution Manager koje će obezbediti da SAP rešenja funkcionišu efikasno i delotvorno unutar organizacije.

3. Analitičar sistema

Vreme za pronalaženje kadra: 63 dana

Analitičar sistema se specijalizuje za analizu, projektovanje i implementaciju informacionih sistema i IT rešenja za poslovne korisnike. Analitičar sistema postavlja nove računarske sisteme, kako hardverski tako i softverski, a može takođe da uvodi nove aplikacije za povećanje produktivnosti.

4. Java arhitekta

Vreme za pronalaženje kadra: 63 dana

Java arhitekta definiše, integriše, nadograđuje i održava infrastrukturu i aplikacije u celoj kompaniji za podršku svih aplikacija u Javi. To može da uključuje sve, od rešenja e trgovine do aplikacija za upravljanje finansijama i do veb aplikacija.

5. Salesforce/CRM programer

Vreme za pronalaženje kadra: 54 dana

Salesforce CRM (upravljanje odnosa sa kupcima) platforma postaje glavna spona današnjeg digitalnog poslovanja, kaže Sigelman, pa je za te poslove potrebno veliko poznavanje poslovnih upravljačkih programa ove platforme i iskustvo u njegovoj integraciji i upotrebi. „Vidi se velika potražnja za poznavanjem Salesforca u mnogim industrijama, a to potvrđuje i sveprisutnost ove platforme,“ kaže Sigelman.

6. Arhitekta baze podataka

Vreme za pronalaženje kadra: 54 dana

Arhitekta baze podataka ima zadatak da projektuje, napravi i uvede arhitekturu podataka organizacije i da upravlja njome. To znači da mora biti u stanju da proceni izvore podataka organizacije — kako unutrašnje tako i spoljašnje — i da projektuje i izgradi infrastrukturu za čuvanje i analizu tih podataka i da njome upravlja.

7. Konsultant za kibernetsku bezbednost

Vreme za pronalaženje kadra: 53 dana

Konsultant za kibernetsku bezbednost analizira bezbednosni profil organizacije i vektore ugroženosti, a zatim savetuje i upućuje rukovodioce kako da se najbolje zaštite od pretnji. To može da uključuje bezbednost hardvera, softvera, mreže i aplikacija.

8. Inženjer ugrađenog softvera

Vreme za pronalaženje kadra: 52 dana

Sa širenjem interneta stvari (engl. internet of things), velika je potražnja za inženjerima koji mogu da naprave ugrađena rešenja, a osim toga su i deficitarni, kaže Sigelman. „Kako u proizvodnji, zdravstvenoj zaštiti pa čak i u potrošačkim prostorima, inženjeri ugrađenog softvera su bitni za prilagođavanje postojećih sistema novim primenama, ili za izradu sasvim novih aplikacija,“ rekao je.

9. Menadžer podataka

Vreme za pronalaženje kadra: 51 dan

Menadžeri podataka pomažu kompanijama da organizuju, čuvaju i proučavaju podatke sa fokusom na bezbednost i privatnost. Menadžeri podataka moraju duboko da poznaju složenost upravljanja podacima i da imaju određeno radno iskustvo u arhitekturi podataka i najboljim tehnikama za bezbednost i usaglašenost podataka.

10. Inženjer za povezivanje sistema/specialista

Vreme za pronalaženje kadra: 51 dan

Inženjer za povezivanje sistema je specialista za spajanje različitih računarskih sistema ili softverskih aplikacija tako da rade zajedno, neprimetno povezane, kao jedan sistem. Inženjer za povezivanje sistema mora da poznaje osnove softvera, umrežavanja, bezbednosti i upravljanja poslovnim procesima.

4224-xa-10-it-poslova-koje-poslodavci-najteze-popunjavaju-xa