5 priča o uspehu u mašinskom učenju: Pogled iznutra

IT lideri iznose kako koriste veštačku inteligenciju i mašinsko učenje za stvaranje poslovnih uvida. Veštačka inteligencija (VI) i mašinsko učenje (MU) dobijaju na značaju u preduzeću, a organizacije sve više koriste tehnologije kako bi bolje predvidele opredeljenja kupaca i ojačale poslovanje. Potrošnja na sisteme veštačke inteligencije premašiće 97,9 milijardi dolara u 2023. godini, što je skoro tri puta više nego 37,5 milijardi dolara potrošenih do 2019. godine, prema IDC-u. A 87 posto od 950 anketiranih organizacija postavilo je VI pilote ili pustilo u proizvodnju ograničene slučajeve upotrebe, prema istraživanju Capgemini objavljenom u junu. Ipak, izbijanje COVIDa-19 predstavlja novi izazov za VI, jer su mnoge organizacije koje se oslanjaju na istorijske podatke da bi oblikovale svoje algoritme, od marta primetile da se njihovi modeli izvrću. Ovaj fenomen „pomeranja podataka“ otežava kompanijama da se oslone na svoje postojeće modele, kaže Jerri Kurtz, izvršni potpredsednik uvida i podataka kompanije Capgemini. Na primer, modeli će se verovatno značajno promeniti za kompaniju koja pokušava da predvidi intervale održavanja mlaznih motora, čija je upotreba pala poslednjih meseci. Jednako kao i za trgovce na malo koji su poslednjih meseci primetili pad prodaje.

„Postoji dobar procenat slučajeva kada su se određeni podaci tako brzo menjali da istorija više nije dobar predskazivač“, kaže Kurtz za CIO.com. „Kompanije će morati da provere svoje algoritme jer nikada nisu polazile od toga da će se promenljive menjati.“ Suočeni sa takvim izazovima, direktori informacionih tehnologija koji primenjuju VI i MU opisuju svoj rad.

Zdravstveno osiguranje koristi VI da bi poboljšalo poslovne rezultate

Anthem je primenio VI i MU rešenja za zadatke koji se kreću od predviđanja toka zdravstvenog stanja pacijenta, sve do smanjenja broja sporova o svojim uslugama, prema Rajeevu Ronankiju, glavnom digitalnom direktoru zdravstvenog osiguranja.  Analizirajući višegodišnje podatke o zdravstvenoj zaštiti koje generišu pacijenti sa hroničnim bolestima, poput dijabetesa ili srčanih problema, i upoređujući ih sa pacijentima sa sličnim stanjima ili njihovim „digitalnim blizancima“, Anthem može da predvidi verovatni ishod lečenja. VI takođe pomaže Anthem-u da nadgleda napredak potraživanja i drugih usluga kako bi otkrio potencijalne probleme kupaca sa rešenjima o potraživanju i drugim uslugama. Ako Anthem predvidi nailazeće odstupanje, njihov tim za podršku kupcima kontaktiraće dobavljača ili pacijenta kako bi objasnio razloge. Takav proaktivni pristup, kaže Ronanki, presudan je u sprečavanju nestabilnih kontakata. Da bi to postigao, Anthem analizira istorijske podatke prikupljene iz miliona poziva u kojima su kupci izrazili nezadovoljstvo uslugama kompanije. VI generiše ocene koje ukazuju na verovatnoću da žalbe kupaca mogu eskalirati.

Među dobavljačima veštačke inteligencije, sa kojima se Anthem udružio, je CognitiveScale, kojem Ronanki pripisuje pomoć kompaniji da demokratizuje VI i smanji troškove razvoja slučajeva visokog uticaja. CognitiveScale, specijalizovana za omogućavanje objašnjive veštačke inteligencije, pomaže Anthemu da „objasni naše odluke i pruži kontekst koji to omogućava“. Mogućnosti veštačke inteligencije i skupovi veština ugrađeni su u svaku poslovnu liniju kompanije Anthem, sa aplikacijama koje su razvili višefunkcionalni timovi sa izričitom svrhom da pojednostave zdravstveno iskustvo kako bi ga učinili „personalizovanijim, korisnijim i proaktivnijim“, kaže Ronanki.

Špedicija pojačava obradu paketa sa MU

Firma Pitney Bowes, stogodišnji dobavljač usluga špedicije i pošte, intenzivno radi sa VI i MU alatkama tokom poslednjih 8 godina, izjavio je glavni direktor za inovacije James Fairweather za CIO.com. Kompanija trenutno koristi MU softver za predviđanje kada će njene stanice za poštu i pakete, koje sadrže Android tablet i integrisani štampač, verovatno da otkažu. Ako MU softver, koji direktno komunicira sa povezanim stanicama, oseti mogućnost kvara, on terenskom servisnom tehničaru zakazuje rad na tim mašinama. Rešavanje problema pre nego što mašine otkažu je presudno za smanjenje zastoja u otpremi paketa, kaže Fairweather. A pošto je MU softver vremenom postao toliko dobar u predviđanju problema, Pitney Bowes uredno raspoređuje sesiju usluge u sistem upravljanja na terenu. „To pruža odlično iskustvo za kupca“, kaže Fairweather.

Kako potrošačko iskustvo oko isporuke postaje toliko kritično u svetu u kojem je isporuka za jedan dan sve češća, Pitney Bowes koristi MU algoritme i za optimizaciju obima povratne isporuke nadgledanjem putanji paketa kako bi se identifikovalo ponavljanje anomalija u obradi. Na primer, algoritam će označiti paket koji se duž rute obično skenira svaka 4 sata, ali propušta drugi prozor za skeniranje, kaže Fairweather. „Izgradili smo model nauke o podacima na osnovu normi ovih aktivnosti, kako bismo predvideli anomalije u obradi“, objašnjava Fairweather.

Proizvođač sokova od brusnice radi sa MU

Pre nego što je Ocean Spray krenuo da koristi VI i MU, ovaj proizvođač sokova od brusnice, grejpa i drugog morao je da pročisti godinama prikupljane podatke. Kompanija je uvela strategiju upravljanja matičnim podacima kako bi poboljšala jednoobraznost i tačnost svojih informacionih sredstava koje generišu njene poslovne jedinice i kupci, kaže za CIO.com glavni direktor za digitalne tehnologije i tehnologiju Jamie Head. Ocean Spray koristi MU za pročešljavanje istorijskih podataka prethodne tri godine kako bi izmerio trendove porasta prodaje, kao i obrasce za analizu promocija konkurenata kako bi otkrio eventualne sezonske praznine, kaže Head. Head-ov tim sarađuje sa MU startup-om Visual Fabric da bi utvrdio kako može bolje da generiše uvide iz svog praćenja troškova koji će pomoći da se „unapredi posao“, kaže Head. IT grupa deli ove uvide sa prodajnim timom kako bi im pomogla da poboljšaju svoj pristup tržištu.

Ocean Spray takođe istražuje kako koristiti MU za poboljšanje kvaliteta prinosa brusnice analizom boje, veličine i drugih promenljivih, uključujući zemljište i klimatske uslove za svoje poljoprivredne partnere u Kanadi, Massachusettsu, New Jerseyju, Visconsinu i Čileu, između ostalih regija.

Proizvođač mašina upravlja prodajom pomoću virtuelnog pomoćnika

Honeywell-ovo prodajno osoblje koristi VI softver kao pomoć da se odrede prioriteti za sastanke i upravlja inicijativama koje im pomažu da privuku kupce za avionske sisteme, građevinska vozila i druge industrijske mašine koje kompanija proizvodi. Taj softver, virtuelni asistent koji je proizveo Tact.ai, povlači informacije iz Honeywellovih sistema Microsoft Office 365 i Salesforce, kako kaže Patrick Hogan, potpredsednik komercijalne izvrsnosti industrijskog proizvođača. Koristeći svoje pametne telefone, prodavac može da razgovara sa Tact.ai Assistant-om ili da mu pošalje tekst za proveru da li je na pravom putu da ispuni svoje prodajne ciljeve, kao i da pregleda pokazatelje o tome kako su kupci reagovali na njegove poslovne predloge.

Kada prodavac završi sastanak, Asistent će ga pitati koji sledeći korak planira da preduzme. Asistent takođe „podstiče“ korisnika obaveštenjima da prati mogućnosti koje bi mogle da zastare. „Pomaže vam da budete informisani“, kaže Hogan, dodajući da alat pri svakoj upotrebi saznaje više o radnim tokovima i preferencijama svakog prodavca.  Asistent je imao toliko pozitivan neto uticaj na Honeywell-ove prodajne tokove, uključujući više sastanaka licem u lice i povećanje prihoda po prodavcu, konverzije prodaje i stope prinosa, da aktivno podstiče više od 9.500 zaposlenih u kompaniji da koristi taj alat.

VI podstiče personalizaciju poslovnih usluga

Office Depot ulaže u mogućnosti MU-a kako bi stvorio uvid u preferencije svojih kupaca i bolje preporučivao proizvode, kako kaže direktor Todd Hale. Analitički napor se javlja pošto kompanija od 11 milijardi dolara pokušava da proširi svoje odeljenje za poslovne usluge, uključujući jedinicu za tehničke usluge CompuCom, istovremeno smanjujući oslonac na prodaju kancelarijskog materijala. B2B prodaja donosi preko 60 procenata prihoda Office Depot-a. Kompanija koristi napredne VI / MU tehnike kao što su XGBoost i slučajne šume da bi segmentirala svoje kupce u ličnosti i predvidela odliv, životni vek kupca i afinitet za proizvode. „U e-trgovini koristimo moć učenja Analytics Zoo-a na Apache Spark-u i BigDL-u kako bismo u realnom vremenu nudili preporuke proizvoda zasnovane na korisniku i razvili modele za prodaju naprednijih i komplementarnih proizvoda“, kaže Hale. U idealnom slučaju, ovo će pomoći Office Depot-u da pravi „proizvode i usluge po meri“, dodaje on.

Izvor: CIO Insider

6018-xa-5-prica-o-uspehu-u-masinskom-ucenju-pogled-iznutra-xa