Blokirani’ računari mogu da ugroze život

Kada vaš program za elektronsku poštu ili procesor teksta „blokira sistem“ (engl.hang) to je dosadno, izgubićete neke poruke ili ćete morati ponovo da pokrenete računar i opet da napišete ceo tekst ako ga pre toga niste sačuvali. Ali, kako u skoro svim domenima sve više zavisimo od računara, pogotovo od presudno značajnih sistema kao što je kontrola vazdušnog saobraćaja, ponekad „blokirani“ računar može da ugrozi živote ljudi.

Sada su istraživači na Napuljskom univerzitetu (Università degli Studi di Napoli Federico II) i u napuljskoj kompaniji SESM SCARL razvili softversku alatku koja funkcioniše na nivou operativnog sistema (OS), koja može da otkrije „blokiranje“ nekog računarskog programa i tako omogući bezbedan prekid bilo kojeg datog sistema bez obaranja celog računara i bez potrebe da se ponovo pokreću važni sistemi. U svom članku u časopisu International Journal of Critical Computer-Based Systems, Gabrijela Karoca (Gabriella Carrozza) iz kompanije SESM objašnjava njihov radni okvir za detekciju. Taj radni okvir omogućava neinvazivno nadgledanje složenih sistema, zasnovano na više izvora podataka koji se prikupljaju na nivou operativnog sistema, pa se ti prikupljeni podaci kombinuju i blokiranje se otkriva automatski.

Po mišljenju Karoce i njenih kolega, greške u softveru predstavljaju glavnu pretnju nesmetanom radu komplikovanih računarskih sistema. Testiranje i statička analiza koda se svuda koriste da bi se otkrile i uklonile „greške“ u sistemu tokom njegovog razvijanja. Međutim, kada je softverski sistem jednom instaliran i kada se koristi u aplikaciji u realnom svetu, još uvek mogu da se pojave svakovrsni problemi, koji ukažu na grešku koja nije primećena ili koja se jednostavno pojavljuje zbog preopterećenja memorije ili zbog grešaka u usklađivanju vremena. Takvi problemi mogu da dovedu do toga da samo jedna kritična komponenta sistema „blokira“ i pri tom ne obori ceo sistem tako da operaterima i korisnicima nije odmah očigledno da postoji problem, sve dok ne bude kasno.

Trenutne softverske alatke jednostavno naizmenično kontrolišu stanje ispravnosti sistemskih komponenti, ili analiziraju sistemske evidencione datoteke (engl. log files) tražeći poruke o greškama i utvrđuju korelacije sa problematičnom aktivnošću memorijskih ili procesorskih komponenti. Međutim, one ne mogu da uoče „blokiranje“ u trenutku nastanka zato što sistem može inače da reaguje normalno, osim tog blokiranja.

Novi pristup italijanskog tima oslanja se na nekoliko jednostavnih monitora koji koriste podršku operativnog sistema da aktivira alarm kada se ponašanje sistema razlikuje od nominalnih vrednosti. „Naši eksperimentalni rezultati dokazuju da ovaj radni okvir povećava sveukupne mogućnosti otkrivanja blokiranja, pokazuje 100% pokrivanje posmatranih otkazivanja, uz mali broj netačno pozitivnih, manje od 6% u najgorem slučaju“, kako tvrdi tim. Vreme odziva, ili kašnjenje od nastanka blokiranja do njegove detekcije je u proseku 0.1 sekunde, dok upotrebe softvera za detekciju blokiranja ima, kako kažu, zanemariv uticaj na performanse računara.

2093-blokirani-racunari-mogu-da-ugroze-zivot