Nestašica veština za oblak ometa napredak oblaka

Nestašica veština za oblak koči preduzeća koja žele brzo da pređu na novu tehnologiju. Evo nekoliko kreativnih načina za rešavanje ovog problema. To više nije novost. Konsultantska kompanija Gartner je nedavno izjavila da trenutni nedostatak kvalifikovanih IT radnika sprečava usvajanje oblaka, graničnog računarstva i drugih tehnologija. Imajte na umu da su sve one na ovaj ili onaj način povezane sa oblakom. U svojoj „Mapi tehnologija u razvoju za 2021-2023.“ zasnovanoj na anketi 437 globalnih kompanija, Gartner je otkrio da IT rukovodioci vide nedostatak talenata kao najveću prepreku za razvoj novih tehnologija, uglavnom tehnologija zasnovanih na oblaku, kao što su baze podataka, mašinsko učenje, napredno skladištenje i analitiku, a sve one mogu lako da služe kao oružje za strateške svrhe poslovanja.

Na primer, proizvodno preduzeće nastoji da digitalno osposobi svoje sisteme lanaca snabdevanja da bi poboljšalo poslovne rezultate. Iz nestašica izazvanih pandemijom saznalo se da ne postoji lak način da se zaobiđe nedostatak komponenti koji ometa proizvodnju i prodaju proizvoda. Potrebno je samo da pogledate duge redove automobila i kamiona koji danas čekaju nedostajuće čipove da biste razumeli kako ovo može da uništi preduzeće.
Problem je što većina drugih preduzeća razmišlja na isti način: iskoristiti tehnologiju za rešavanje problema otkrivenih tokom pandemije. Štaviše, organizacije se bave tehnologijom kao delom samog poslovanja, poput nuđenja osnovnih usluga u oblaku na iznajmljivanje drugim preduzećima.
Uzbudljiva vremena, pa krenimo na posao.

Međutim, postoje tu teške smetnje. Iako su sada budžeti za izgradnju i primenu tehnologije za sve vrste preduzeća veći, nedostatak tehnološkog talenta znači da za većinu kompanija to nije rešenje. Mnogi se potpuno povlače iz ovih projekata ili ih značajno usporavaju, možda odustaju i pre nego što bi trebalo.

Nekoliko stvari možete učiniti sada da biste pokrenuli neke projekte, ali biće potrebne inovacije, prihvatanje rizika, hrabrost da isprobate nove stvari i promena stava. Evo nekoliko pragmatičnih načina da privučete i zadržite talenat koji vam je potreban i da izbijete daleko ispred konkurencije. Iskoristite pokret rada od kuće u svoju korist i shvatite ga ozbiljno. Mnoga preduzeća jedva čekaju da se ljudi vrate u kancelariju; neki su već tamo. Ako su običaji u vašoj kompaniji takvi da oni koji žele da rade na daljinu nalaze da je to prepreka u njihovoj karijeri, videćete da je vaš talenat geografski ograničen na 50 milja oko fizičke kancelarije. Oni koji rade na daljinu i ne osećaju da su cenjeni jednostavno će otići – ili se nikada neće ni pridružiti.

Moraćete da promovišete rad na daljinu i shvatite ga ozbiljno. To znači da nije važno da li ključni inženjer oblaka sedi u Njujorku ili u sredini Montane; on se oslanja na mesto gde se nalazi. U poslednjih nekoliko godina izveštili smo se u tehnologijama za daljinski rad i saradnju. Iskoristite ovo kao prednost za pronalaženje i zadržavanje talenata i neka vam to bude strateški adut.

Ponudite tehnološkim radnicima jedinstvenu vrednost. Verovali ili ne, većina tehnoloških radnika nije motivisana novcem koliko druge profesije. To ne znači da im ne smeta ako su plaćeni ispod tržišne vrednosti, ali smatraju da su važni i neki kvalitativni atributi posla. Lično sam odbijao sedmocifrene plate jer bih najverovatnije ostao manje od godinu dana, zbog njihovih običaja i odnosa prema mojim očekivanjima inovativnosti . Postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da biste stvorili atmosferu i resurse koji privlače vrhunske talente. Delegiranje kontrole je jedan od načina. To znači da, uprkos tome što ste vi vođa, organizacija nije strogo hijerarhijska i mogućnost donošenja ključnih odluka se delegira šire i niže u organizaciji. Ovo ima nekoliko prednosti. Prvo, tehnički radnici se osećaju cenjenim – na kraju krajeva, vi od njih očekujete da donose ključne odluke. Drugo, obično se bolje fokusiraju na odluke, pa su one na taj način bolje, s obzirom na to da imaju vremena da prikupe i razmotre više podataka nego vi.

Drugi pristupi uključuju stvaranje centra izvrsnosti i podsticanje kompenzacije vremena za doprinos kreativnoj intelektualnoj svojini kompanije. Omogućite besplatnu obuku na zahtev i plaćeno vreme za korišćenje te obuke. Neusiljena odeća petkom je takođe uvek dobrodošla. Budite kreativni. Budite inovativni. Budite spremni na rizik da biste dobili tim koji vam je potreban. Zabavite se u tom procesu. Imati najbolju atmosferu za promociju inovacija i zadržavanje ključnih igrača važnije je nego ikad ranije.

Izvor: InfoWorld

6523-xa-nestasica-vestina-za-oblak-ometa-napredak-oblaka-xa