Razvoj objektno orijentisanog modeliranja

Šta je objektno-orijentisano modeliranje?

Osnova svakog objektno-orijentisanog rešenja je takozvano objektno-orijentisano modeliranje (OOM), kojim se definiše principijelni postupak rešavanja, ali takođe i opšte primenljivi mehanizam. Posledično se može izvršiti prevođenje u softver pomoću razumljivog i objektno-orijentisanog programskog jezika.

Početak

Iako se objektno-orijentisani programski jezici već dugo vreme upotrebljavaju, iznenađujuće je da je objektno-orijentisano modeliranje, koje je u suštini koncepcionalna osnova objektnoorijentisanog programiranja, nastalo mnogo kasnije. Jezici za modeliranje se pojavljuju još od sredine 70ih godina. Uzrok njihove pojave je pojava nove generacije OO jezika i povećana kompleksnost softverskih sistema. Prvi udžbenici o OOM pojavili su se tek početkom devedesetih. U periodu od 1989 – 1994. godine broj OO metoda je porastao sa manje od 10 na više od 50.

Dve metode su bile posebno dominantne:

 1. Object-Modeling Technique (OMT – Tehnika za objektno modeliranje), autora Rumbaugha
 2. Object Oriented Design (OOD – metoda Booch-a).

OMT se jako oslanja na klasične struktuirane metode, dok je OOD više orijentisana ka komercijalnim i vremensko-kritičnim primenama. Još neke bitnije metode: OOSE(Object Oriented Software Engineering, Jacobson), Fusion, Shlaer-Mellor, Coad-Yourdon

Nastanak UML

Godine 1995. su saradnjom Rumbaugha i Boocha OMT i OOD metoda prevedene u jedan zajednički oblik, takozvani Unified Method (UM), ujedinjeni metod. Kada je i Jacobsen, takođe pristalica OOM pristupio grupi Booch/Rumbaugh i uveo sopstvene principe, posebno „Use Cases” (slučajeve primene), nastao je Unified Modelling Language (UML).

Razvoj UML-a

Verzija 1.0 1997. godine stigao kod Object Management Group (konzorcijum za popularizaciju Objektne tehnologije) za standardizaciju i odmah počeo da se razvija kao priznati standard za modeliranje. UML je zadovoljio sve uslove jednog konzistentnog opisnog matematičkog alata i podržavao obe oblasti virtuelnog „programiranja”, tehniku analize i dizajna – projektovanja.

Jun 1996. Pojavila se verzija 0.9 UML-a. U pravljenju verzije 1.0 od važnijih partnera učestvovali su: HP, IBM, Microsoft, Oracle… U Januaru 1997. godine podnet je predlog UML 1.0 OMG-u.

 • Jul 1997. podnet predlog za UML 1.1, koji je prihvaćen 14.11.1997
 • Jun 1998. – UML verzija 1.2
 • Jesen 1998. UML verzija 1.3
 • Septembar 2001. UML verzija 1.4
 • 2002. UML verzija 1.5
 • Jun 2003. UML verzija 2.0
 • Februar 2007. UML verzija 2.1
 • Februar 2009. UML verzija 2.2
 • Maj 2010 UML verzija 2.3

Autor: Uroš Gajić

3651-razvoj-objektno-orijentisanog-modeliranja