Excel – Count, Countif, Countifs

Formule Count, Counta, Countblank, Countif, Countifs se koriste za prebrojavanje ćelija u nekom nizu. Count, Counta i Countblank redom služe za prebrojavanje ćelija u nizu koje su: brojevi, nisu prazne, jesu prazne. Ukoliko želimo da prebrojavamo ćelije pod nekim drugim uslovom koristimo funkcije Countif ili Countifs (ukoliko imamo više uslova). Uslovi mogu biti vezani za brojne vrednosti, datume, tekst, i dr.

1COUNT

Funkcija COUNT prebrojava ćelije koje sadrže brojeve, kao i brojeve na listi argumenata. Upotrebite funkciju COUNT da biste dobili broj stavki u polju za broj koje se nalazi u opsegu ili nizu brojeva. Na primer, možete uneti sledeću formulu da biste prebrojali brojeve u opsegu A1:A20: =COUNT(A1:A20).

Sintaksa

COUNT(vrednost1, [vrednost2], …)

Sintaksa funkcije COUNT ima sledeće argumente:

 • vrednost1-Obavezno. Prva stavka, referenca ćelije ili opseg u okviru kojeg želite da prebrojite brojeve.
 • vrednost2, … -Opcionalno. Najviše 255 dodatnih stavki, referenci ćelija ili opsega u okviru kojih želite da prebrojite brojeve.

U primeru sa desne strane, prebrojavamo ćelije samo sa numeričkom vrednošću, korisno je kada želimo da izbrojimo koliko puta se neki broj pojavljuje u izabranom opsegu. Formula je: =COUNT(A1:A2)

Napomena : Argumenti mogu da sadrže ili da upućuju na različite tipove podataka, ali se računaju samo brojevi.

Primedbe:

 • Broje se argumenti koji su brjevi, datumi ili tekstualno predstavljeni brojevi (na primer, broj pod znacima navoda „1“).
 • Broje se logičke vrednosti i tekstualne reprezentacije brojeva koje direktno upišete u listu argumenata.
 • Ne broje se argumenti koji predstavljaju vrednosti greške ili tekst koji ne može biti preveden u brojeve.
 • Ako je argument niz ili referenca, broje se samo brojevi u tom nizu ili referenci. Ne broje se prazne ćelije, logičke vrednosti, tekst i vrednosti greške u nizu ili referenci.
 • Koristite funkciju COUNTA za prebrojavanje logičkih vrednosti, teksta ili vrednosti greške.
 • Ako želite da prebrojite samo brojeve koji zadovoljavaju određene kriterijume, upotrebite funkciju COUNTIF ili funkcijuCOUNTIFS.

COUNTA

2Funkcija COUNTA prebrojava ćelije koje nisu prazne u opseg.

Sintaksa

COUNTA(vrednost1, [vrednost2], …)

Sintaksa funkcije COUNTA ima sledeće argumente:

 • vrednost1 Obavezno. Prvi argument predstavlja vrednosti koje želite da prebrojite.
 • vrednost2, … Opcionalno. Dodatni argumenti predstavljaju vrednosti koje želite da prebrojite, najviše 255 argumenata.

Kod ovog primera sa desne strane, formula COUNTA prebojava sve ćelije sa sadržajem, bilo to numerička vrednost ili tekst. Konkretno rečeno broji sve ćelije koje nisu prazne. Formula je: =COUNTA(A1:A2).

Napomene

 • Funkcija COUNTA prebrojava ćelije koje sadrže bilo koji tip informacija, uključujući vrednosti grešaka i prazan tekst („). Na primer, ako opseg sadrži formulu koja daje praznu nisku, funkcija COUNTA prebrojava tu vrednost. Funkcija COUNTA ne prebrojava prazne ćelije.
 • Ako nije potrebno da prebrojite logičke vrednosti, tekst ili vrednosti greške (drugim rečima, ukoliko želite da prebrojite samo ćelije koje sadrže brojeve), upotrebite funkciju COUNT.
 • Ako želite da prebrojite samo ćelije koji zadovoljavaju određene kriterijume, upotrebite funkciju COUNTIF ili funkcijuCOUNTIFS.

3

COUNTIF

Koristimo funkciju COUNTIF, jednu od statističkih funkcija za prebrojavanje ćelija koje ispunjavaju kriterijum.

Sintaksa

COUNTIF(opseg, kriterijumi)

 • Opseg (obevezan)- Grupa ćelija koje želimo da prebrojimo. Opseg može da sadrži brojeve, nizove, imenovani opseg ili reference koje sadrže brojeve. prazne i tekstualne vrednosti zanemaruju.
 • Kriterijumi (obavezan)- Broj, izraz, referenca ćelije ili tekstualna niska koja određuje koje ćelije će se prebrojavati. COUNTIF koristi samo jedan kriterijum. Ako želite da koristite više kriterijuma, upotrebite funkciju COUNTIFS.

4COUNTIF je nesto slozenija formula, koja moze sadržati razne kriterijume. Konkretno u prvom primeru je to broj 7, sto znaci da broji ćelije u kojima se nalazi tacno određena vrednost. U ovom slučaju broj 7 se pojavljuje samo jednom zato je i ukupan broj 1. Formula je: =COUNTIF(B1:B7;“7″)

5Drugi primer govori koliko ćelija ima vrednost veću od definisane (od broja 2). U suprotnom isto važi, ako koristimo znak manje, možemo da vidimo koliko ćelija ima vrednost manju od definisane. Formula je: =COUNTIF(B1:B7;”>2″)

Primer sličan prethodnom je treći primer, samo što ovde možemo izbrojati vrednost koja je veća ili jednaka definisanoj. Kada je u pitanju manje ili jednako, procedura je ista. Formula je: Formula je: =COUNTIF(B1:B7;”>=2″)

6U pitanju je nesto složenija formula koja pokazuje koliko ćelija ima vrednost veću od dva, a manju od sedam.
Formula je: =COUNTIF(B1:B7;”<7″)-COUNTIF(B1:B7;”<2″)

7U poslednjem primeru za funkciju Countif, pokazan je broj ćelija koje sadrže određenu reč. Znak zvezdice zamenjuje bilo koji drugi simbol. Zato možemo da ga kombinujemo sa drugim rečima. Na primeru na slici, mi brojimo svaku ćeliju koja sadrže reč izveštaj, bilo da je ona na početku, na kraju ili na sredini.

Napomena

Formula COUNTIF prima grešku #VALUE! kada upućuje na drugi radni list, ova greška javlja se kada forumla koja sadrži funkciju upućuje na ćelije ili opseg u zatvorenoj radnoj svesci, a ćelije se izračunavaju. Da bi ova funkcija radila, druga radna sveska mora biti otvorena.

Praktičan deo

Što se tiče praktičnog dela, treba imati u vidu da zanemarimo velika i mala slova. Razlog toga jeste što kriterijumi ne razlikuju velika i mala slova, tako da kada bih upisali „jabuke“ ili „JABUKE“ rezultat će se podudarati. Takođe u kriterijumima mozemo koristiti dzoker znakove, to su znak pitanja (?) i zvezdica ( ). Znak pitanja se podudara sa bilo kojim pojedinačnim znakom, dok zvezdica sa bilo kojim nizom znakova. Ukoliko tražimo pravi znak pitanja ili zvezdicu mozemo otkucati tildu (~) ispred traženog znaka.

COUNTIFS

Koristimo funkciju COUNTIFS, jednu od statističkih funkcija za prebrojavanje ćelija koje ispunjavaju više kriterijuma. Formula je veoma slična formuli COUNTIF, pa je nećemo ovde detaljnije objašnjavati.

8Sintaksa

COUNTIF(opseg1, kriterijumi1, opseg2, kriterijumi2, opseg3, kriterijumi3…)

 • Opseg1 (obevezan)- Grupa ćelija koje želimo da prebrojimo. Opseg može da sadrži brojeve, nizove, imenovani opseg ili reference koje sadrže brojeve. prazne i tekstualne vrednosti zanemaruju.
 • Kriterijumi1 (obavezan)- Broj, izraz, referenca ćelije ili tekstualna niska koja određuje koje ćelije će se prebrojavati. COUNTIF koristi samo jedan kriterijum. Ako želite da koristite više kriterijuma, upotrebite funkciju COUNTIFS.
 • Opseg2, Kriterijum 2… (opcioni) – predstavljaju druge grupe opsega i kriterijuma, funkcija je ista kao i kod prva dva argumenta

Napomena

Funkcija COUNTIFS prebrojava ćelije koje ispinjuvaju sve zadate uslove.

Formula je: =COUNTIFS(C2:C10,“>1990″,B2:B10,“z“), ona vraća rezultat 1, jer postoji jedna osoba zenskog pola (u formuli definisano drugim opsegom i kriterijumom: B2:B10,“z“) koja je rodjena posle 1990 godine (u formuli definisano prvim opsegom i kriterijumom: C2:C10,“>1990″).

Ukoliko bismo želeli da izračunamo koliko puta se pojavljuju godine u opsegu izmedju 1987. i 1992. (uključujući i te dve formule), koristili bismo formulu: =COUNTIFS(C2:C10,“>=1987″,C2:C10,“<=1991″), a rezultat bi bio 4 (ćelije: C4, C5, C6 i C7).

4113-xa-excel-count-countif-countifs-xa