Excel – Pivot tabele

Pivot tabele su alat za kreiranje interaktivnih izveštaja koje pravimo na osnovu opsega selektovanih podataka ili strukturiranih tabela. Kolone iz izvornih tabela se koriste kao dimenzije izveštavanja, tako što se vrši zbrajanje podataka u njima ili se koriste za analizu po redovima, kolonama, kao filteri… Jednom napravljenje Pivot tabele lako se menjaju, dodavanjem ili uklanjanjem dimenzija, čime dobijamo više različitih pogleda na jedinstven izvorni skup podataka.

Bez obzira na osnovu kog izvora pravimo Pivot tabele, važno je da najpre imamo dobro pripremljene podatke. Podaci za Pivot tabelu moraju se nalaziti unutar strukturirane tabele ili standardne Excel tabele. Važno je naglasiti da takva tabela mora da ima zaglavlje, u kome su opisani podaci u kolonama (npr. RBR, NAZIV ARTIKLA, KOLIČINA, CENA itd.); takođe, zapisi u redovima moraju da budu jednoobrazni.

Pivot table – Izvedene tabele

1Izvedena tabela je zbirni izveštaj napravljen od podataka iz baze podataka. Ta baza podataka se može nalaziti na radnom listu (u vidu tabele) ili u nekoj spoljnoj datoteci. Pomoću izvedente (Pivot) tabele se mogu dobiti unakrsni, vrlo detaljni međuzbirovi. Kada je napravimo, dobijene informacije možemo raspoređivati na gotovo svaki mogući način, čak uneti formule sa kojima izvodimo nova izračunavanja. Na osnovu izedenih tabela se mogu dobiti vrlo lepi i korisni izveštaji.

Podaci za izradu izvedene tabele treba da budu u obliku pravougane baze podataka. U izvedenim tabelama numerički podaci se sabiraju, a tekstualni se broje.

Početna tabela sa podacima izgleda kao na slici desno.

Ova baza podataka sadrži veliku količinu podataka, ali kao takva ne govori mnogo toga. Da bi podaci bili korisniji, moramo ih objediniti, grupisati, dobiti zbirove.

Postupak izrade Pivot tabela

2Na radnom listu odabrati bilo koju ćeliju, a zatim izabrati Insert/Table/PivotTable. Otvoriće se dijalog prozor sa slike levo.

U polju Tabel/Range unesemo opseg ćelija početne table (slektujemo tabelu). Ukoliko koristimo podatke iz spoljašnje datoteke, biramo opciju Use an external data source.

U donjem delu dijalog prozora biramo mesto za izvedenu tabelu: postojeći ili novi radni list.

3

Nakon OK, Excel će napraviti praznu izvedenu tabelu i otvoriti okno PivoTable Field List (lista polja izvedene tabele), kao na slici desno.

prevucite imena polja (na vrhu) na praznu izvedenu tabelu na radnom listuRaspoređivanje elemenata izvedene tabele – možete koristiti sledeće postupke:

  • prevucite imena polja na jedno od četiri polja u donjem delu okna Pivot Table Field List
  • uključite prekidač pored stavke na vrhu okna, excel će to polje postaviti na jedno od četiri polja u donjem delu okna
  • desnim tasterom miša pritisnite ime polja na vrhu okna Pivot Table Field List i iz priručnom menija odaberite njegovu lokaciju.

Ovim postupkom kreiramo tabelu, određujemo zbirove (ili neke druga izračunavanja) po kolonama i redovima, automatsko formatiranje, redosled pojavljivanja polja.

Izmene u izvedenoj tabeli

Pomoću dugmeta Refersh se nakon promene podataka u bazi, rezultati se automatski ažuriraju i u Pivot tabeli.
Ne možemo menjati podatke u izvedenoj tabeli, ali možemo u početnoj tabeli i osvežavanjem će se izvedena tabela sama izmeniti.
Dvostrukim klikom na polje za vrednost u tabeli (ili desnim klikom pa Value Field Settings) možemo promeniti vrstu izračunavanja)

4

Pojmovi u pivot tabelama:

  • Oznaka kolone – Column label-polje koja određuju kolone smeštaju se u zaglavlju tabele kao kolone.
  • Oznake redova- Row labels- polja koje određuju redove u izvedenoj tabeli
  • Ukupni zbir- Grand total – red ili kolona u kojima se prikazuje ukupan zbir
  • Međuzbir – Subtotal – red ili  kolona sa prikazanim međuzbirovima
  • Osvežavanje – Refresh – ažuriranje zbirova nakon izmene izvornih podataka5
  • Filter tabele – Table filter – polje po kom se izdvajaju podaci
  • Stavka –Item- elementi polja – npr polje je Vrsta računa, stavke su štednja, tekući i žiro-račun

Pivot tabele mogu poslužiti za izradu izvedenih dijagrama, a grafikoni na osnovu izvedene tabele su predstavljeni na slikama sa desne strane.

4143-xa-excel-pivot-xa-tabele