Photoshop – Efekat duge

Korak 1:

Izaberemo sliku na kojoj želimo da primenimo efekat i otvorimo je pomoći File > Open. Nakon toga potrebno je podeliti sliku na 4 jednaka dela. Iz menija View biramo opciju New Guide. Otvoriće se novi dijalog u kome biramo Orientation: Vertical, Position: 25%. Ponovimo ovaj korak jos dva puta jednom na 50%, a jednom na 75%.

   border=

(izgled nakon prvog koraka)

Korak 2:

Potrebno je podesiti Snap to Guide opciju kako bismo lakše označili ove četiri sekcije pomoću Rectangular Marquee Tool, iz menija View > Snap to > Guides. Selektujemo prvi pravugaonik pomoću Rectangular Marquee Tool. Nakon selekcije kliknemo na Create a new fill или adjustment layer u palete slojeva i izaberemo Hue/Saturation. Potrebno je štiklirati Colorize i postaviti sledeće parametre Hue: 0, Saturation: 25, Lightness: 0. Podesiti Blend Mode za sloj Hue/Saturation 1 na Color.

   border=

(izgled nakon drugog koraka)

Korak 3:

Selektujemo drugi pravougaonik i ponovimo postupak sa Hue/Saturation opcijom, s tim što za vrednosti postavljamo Hue: 20, Saturation: 25, Lightness: 0, ostala podešavanja ostaju ista kao kod prethodnog koraka. Ovaj korak ponovite još 2 puta, samo promenite Hue u trećem slučaju na 40, a u četvrtom na 60.

   border=

(izgled nakon trećeg koraka)

Korak 4:

Ukloniti pomoćne linije, View > Clear Guides. Dodaćemo okvir našim pravougaonicima kako bi se jasnije videla njihova granica. Selektujemo sloj Hue/Saturation 1 i klikom na ikonicu Layer Styles dobijamo pomoćni meni i izaberemo Stroke. Postavićemo sledeće parametre: Size: 1, Position: Inside, Blend Mode: Noramal, Opacity: 100, Fill Type: Color, Color: crna. Potvrdite parametre klikom na ok.

   border=

(izgled nakon četvrtog koraka)

Korak 5:

Da ne bismo ponavljali korak 4 za svaki pravougaonik iskopiraćemo samo stil koji smo primenili. Selektujemo sloj Hue/Saturation 1, iz menija Layer > Layer Style > Copy Layer Style, nakon toga selektujemo ostale slojeve (Hue/Saturation 2,3,4) držeći taster Ctrl i klikom na svaki od njih. Kada su sva tri sloja selektovana iz menija Layer > Layer Style > izaberemo Paste Layer Style.

   border=

(izgled nakon petog koraka)

Korak 6:

Postavimo još jedan Hue/Saturation iznad svih ostalih slojeva. Podešavanja su sledeća: polje Colorize ostaje neštiklirano, Hue: 0, Saturation: 45, Lightness: 0. Naravno možete menjati vrednosti i pronaći onu kombinaciju koja se vama više sviđa.

   border=

(izgled završene slike)

2089-photoshop-efekat-duge