Photoshop – Slika sastavljena iz delova (1.)

Korak 1:

Izaberite sliku koju ćete koristiti i otvorite je, File Open i pronađite sliku. U panelu slojeva biramo Create a New Fill или Adjustment Layer pa Solid Color. Dobićete novi dijalog u kome biramo belu boju, možemo je izabrati klikom u levi gornji ugao u delu za izabir boje или možemo uneti 255 vrednost za RGB polja или ffffff za heksa vrednost. Potvrdimo željenu vrednost. Ovim dobija novi sloj Color Fill 1 koji se nalazi iznad Background sloja.

Korak 2:

Iskopirati Background sloj, selektujete sloj i onda iz menija Layer > New > Layer via Copy или prečica Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac) napravite kopiju. Postavite novonastali sloj iznad sloja sa belom bojom.

   border=

(izgled nakon drugog koraka)

Korak 3:

Iz linije alata biramo Rectangle Tool (U) i uz pomoć njega nacrtajte pravugaonik. Nakon toga uzimamo Free Transform Tool Ctrl+T (Win) / Command+T (Mac) i zarotiramo pravougaonik, kada budete zadovoljni pritisnite taster Enter (Win) / Return (Mac).

   border=

(izgled nakon trećeg koraka)

Korak 4:

Ako pogledamo u paleti sa slojevima videćemo da smo dobili novi sloj koji je nastao kada smo nacrtali pravugaonik. Postavimo da taj sloj bude ispod sloja slike, prečica Ctrl+[ (Win) / Command+[ (Mac) или jednostavno povlačenjem i pozicioniranjem.

   border=

(izgled palete slojeva nakon četvrtog koraka)

Korak 5:

Selektujmo sloj Background copy i onda desni klik pa Create Clipping Mask. Ako pogledamo u paleti slojeva videćemo da je sloj Background copy uvučen u desno i da je pored njega dodata mala strelica na dole, ovo znači da je sloj prikačen na sadržaj sloja ispod njega.

   border=

(izgled palete slojeva nakon petog koraka)

Korak 6:

Sada dodajemo neke stilove sloju Shape 1, iz palete slojeva klikom na Layer Styles ikonicu dobijamo padajući meni i biramo Drop Shadow. Otvoriće se novi dijalog u kome postavljamo sledeće parametre: Blend Mode: Multiply, Opacity: 60, Angle: 120, štiklirana opcija Use Global Light, Distance: 10, Spread: 0, Size: 10. Nakon toga u istom prozoru sa desne strane biramo opciju Stroke, dobićete nove parametre, kliknite na kvadratić koji sadrži neku boju otvoriće se Color Picker u tom prozoru izaberite belu boju i potvrdite klikom na ok. Nakon toga podesite sledeće parametre: Size: 2, Position: Insade, Blend Mode: Normal, Opasity 100. Klikom na ok da potvrdite podešavanja koja ste dosad uradili.

   border=

(izgled palete slojeva nakon šestog koraka)

Korak 7:

Dok je sloj Shape 1 selektovan držeći taster Shift kliknite na sloj Background copy i time dobijate oba sloja selektovana, nakon toga iz menija Layer > New > Group from Layers. Ovim dobijate da su oba sloja povezana u grupu i svi stilovi podešeni.

Duplirajte grupu tako što ćete selektovati postojeću i desnim klikom iz padajućeg menija izaberite Duplicate Group. Selektovati novonastalu grupu i kombinacijom tastera Ctrl+left bracket ( [ ) (Win) / Command+left bracket ( [ ) (Mac) postavite je ispod Group 1.

Korak 8:

Klikom na strelicu pored Group 2 otvarate grupu, selektujte sloj Shape 1. Nakon toga uzimamo Move Tool (V) i pomerimo pravugaonik na željeno mesto a uz pomoć Free Transform Tool – a Ctrl+T (Win) / Command+T (Mac) zarotiramo dobijeni pravougaonik.

   border=

(izgled palete slojeva nakon osmog koraka)

Korak 9:

Duplirati Group 2. Selektovati novonastalu grupu (Group 3) i kombinacijom tastera Ctrl+left bracket ( [ ) (Win) / Command+left bracket ( [ ) (Mac) postavite je ispod Group 2. Ponoviti korak 8. Nakon toga ponoviti ovaj postupak dok ne budete zadovoljni izgledom vaše fotografije.

   border=

(izgled završnog rada)

2061-photoshop-slika-sastavljena-iz-delova-1