Photoshop – Zamagljeni tekstualni efekat

Korak 1:

Kreirati dokument 800 x 600 piksela. Postaviti boju pozadine da bude crna, Edit > Fill i izaberite crnu boju. Pomoću Type Tool – a (T) belom bojom, font Arial Black, Size 200 pt otkucajte tekst koji želite. Potrebno je pretvoriti tekst u piksele (jer u suprotnom nećemo biti u mogućnosti da primenimo filtere), selektujemo sloj sa tekstom desni klik i biramo Resterize. Potrebno je napraviti tri kopije sloja sa tekstom, to možemo uraditi pomoću prečice Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac). Dodelimo nazive slojevima tekst 1, tekst 2, tekst 3, tekst 4.

Korak 2:

Selektujemo prvi sloj (tekst 1), i iz menija Filter > Blur biramo Montion Blur dobićemo novi prozor u kome postavljamo sledeće parametre Angle: 90, Distance 150, klikom na ok da potvrdimo podešavanja.

   border=

(izgled nakon drugog koraka)

Korak 3:

Selektovaćemo sloj iznad (tekst 2) klikom na Ctrl + Alt + F (Win) / Command + Option + F (Mac) otvoriće se poslednje korišćeni filter (u našem slučaju Montion Blur), postavimo sledeće parametre Angle: 0, Distance 150 klikom na ok da potvrdimo podešavanja.

   border=

(izgled nakon trećeg koraka)

Korak 4:

Dok je sloj tekst 2 selektovan iz menija Layer biramo Merge Down или pomoću prečice Ctrl+E (Win) / Command+E (Mac) spojimo slojeve tekst 1 i tekst 2 (u daljem tekstu tekst 1). Novonastalom sloju iz menija Filter > Blur biramo Gaussian Blur u dobijenom prozoru postavljamo Radius na 2.0, klikom na ok da potvrdimo podešavanje. Nakon toga selektujemo sloj tekst 3 i iz menija Filter > Blur biramo Gaussian Blur u dobijenom prozoru postavljamo Radius na 8.0 klikom na ok da potvrdimo podešavanje.

   border=

(izgled nakon četvrtog koraka)

Korak 5:

Selektujemo sloj tekst 4 i pomoću prečice Ctrl+E (Win) / Command+E (Mac) spojimo slojeve tekst 3 i tekst 4 (u daljem tekst sloj 3). Sloju tekst 3 dodajemo masku klikom na ikonu u paleti slojeva Add Layer Mask. Uzmemo Gradient Tool, iz palete alata izaberemo Reflected Gradient a za boje izaberemo na levoj strani belu, na desnoj crnu. Postavite kursor miša na sredini teksta i držeći taster Shift povucite liniju ka vrhu reči (od polovina ka vrhu) i primenite Gradient.

   border=

(izgled nakon petog koraka)

Korak 6:

Napravite dve kopije sloja tekst 3 pomocu prečice Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac). Klikom na ikonicu New Adjustment Layer i izborom opcije Hue/Saturation dobijmo mogućnost podešavanja boje. Podesite sledeće parametre i štiklirati opciju Colorize, Hue: 220, Saturation: 60, Lightness: 15.

   border=

(izgled završnog rada)

2058-photoshop-zamagljeni-tekstualni-efekat