PowerPoint pravljenje i modifikovanje tema

Promena ili prilagođavanje teme može da učini prezentaciju posebnom i upečatljivom. Pre nego što naučite kako se to radi, na trenutak ćemo analizirati teme. Teme su kombinacija boja teme, fontova teme, efekata teme i pozadina primenjenih na jedan slajd, nekoliko slajdova ili kompletnu prezentaciju. Teme se pojavljuju u galeriji Teme na kartici Dizajn. Kada otvorite galeriju Teme, možete videti koje su teme korišćene u prezentaciji koju ste otvorili, prilagođene teme (ako su kreirane) i ugrađene teme.

 Prilagođavanje tema

1Odličan način na koji možete da učinite svoju prezentaciju drugačijom od prezentacija drugih jeste da promenite ili prilagodite temu koristeći opcije na kartici Dizajn. Menjajući temu možete da date prezentaciji svež izgled. Temu možete da promenite koristeći ugrađene kombinacije boja, fontova i efekata tema ili možete da je prilagodite kreirajući nove kombinacije boja или fontova teme. Prilagođavanja možete da sačuvate tako da ih možete ponovo koristiti, što će vam u budućnosti uštedeti vreme. Kada postavite pokazivač na sličicu u galeriji Teme, dobićete pregled toga kako bi tema izgledala ako biste je primenili na prezentaciju. Ovo se naziva pregled uživo. Bez potrebe da kliknete или izvršite neku radnju, možete da vidite slajd sa primenjenim desetinama različitih tema.

Od osnovnih ugrađenih tema možete da kreirate mnoge različite prilagođene teme. Prilagođavanje boja teme, fontova teme i efekata teme nalazi se pored galerije „Teme“. Odaberite temu, promenite njene postavke ili definišite vlastite, a zatim sačuvajte postavke kao novu temu u galeriji.
Da biste dobili još novih boja, fontova i efekata i preuzeli nove teme sa lokacije Microsoft Office.com, uradite nešto od sledećeg: Na kartici Dizajn, u grupi Teme kliknite na dugme Više i kliknite na vezu Više tema na lokaciji Microsoft Office.com.

Radnje sa bojama tema

2Izmena boje teme jeste najveća promena koju možete da napravite u prezentaciji, izuzev promene teme. Jednim klikom možete da promenite ton prezentacije iz opuštenog u zvanični ili obrnuto promenom boja teme.

Kada kliknete na dugme Boje u grupi Teme, boje koje vidite pored imena teme predstavljaju boje za naglašavanje i hiperveze za tu temu. Ako promenite neku od tih boja da biste kreirali vlastiti skup boja teme, boje koje su prikazane na dugmetu Boje i pored imena teme biće ažurirane u skladu s time.

3Boje teme su prikazane u svakoj galeriji boja zajedno sa skupom svetlih nijansi i senki koje su zasnovane na bojama teme. Izborom boja iz ovog proširenog, podudarnog skupa možete da izaberete oblikovanje za pojedinačne delove sadržaja koji prate temu. Kada se promene boje teme, galerija boja se menja, kao i sav sadržaj dokumenta koji koristi te boje teme.

Galerija „Boje teme“ prikazuje sve skupove boja iz ugrađenih tema. Da biste kreirali vlastite prilagođene boje teme, u grupiTeme kliknite na dugme Boje, a zatim izaberite stavku Kreiraj nove boje teme.

Radnje sa fontovima tema

Profesionalni dizajneri dokumenata znaju da upotreba jednog tipa fonta za ceo dokument uvek predstavlja elegantan i bezbedan izbor u dizajnu. Dva fonta su bolji izbor za kontrast ako se pažljivo koriste. Svaka Office tema definiše dva fonta – jedan za naslove i jedan za telo teksta. Oni mogu da budu isti font (koji se koristi svuda) ili dva različita fonta. PowerPoint ove fontove koristi za konstruisanje automatskih stilova teksta. Pored toga, galerije Brzi stilovi za tekst i WordArt koriste te iste fontovi teme.

4Promena fontova teme ažurira sav tekst naslova i tekst sa znakovima za nabrajanje u prezentaciji. U starijim verzijama programa PowerPoint ovakvu opštu promenu ste morali da napravite na master slajda.

Kada kliknete na dugme Fontovi u grupi Teme, imena fonta naslova i fonta tela teksta koja se koriste za svaki font teme pojaviće se ispod imena teme.

Pored toga, dijalog Kreiranje novih fontova teme je ažuriran tako da prikazuje fontove teme koji se trenutno koriste.

Radnje sa efektima tema

Efekti teme navode način na koji se efekti primenjuju na grafikone, SmartArt grafiku, oblike, slike, tabele, WordArt i tekst. Koristeći galeriju „Efekti teme“ možete da zamenite različite skupove efekata da biste brzo promenili izgled tih objekat. Iako ne možete da kreirate svoj skup efekata teme, možete da odaberete efekat koji želite da koristite u svojoj temi.

6U svakoj temi postoji matrica efekata koja se koristi za generisanje efekata teme. Matrica efekata ima tri nivoa stila za linije, popunu i specijalne efekte kao što su senke i trodimenzionalni (3-D) efekti. Profesionalni dizajneri te nivoe stila nazivaju „potezom“, „tonom“ i „dubinom“. Kombinujući tri dimenzije oblikovanja – linije, popune i efekte – možete da generišete vizuelne prikaze koji se svi podudaraju sa istim efektima teme.

Sa leve strane je matrica efekata za Office temu (podrazumevana tema).

Svaka tema ima drugačiju matricu efekata za drugačiji izgled. Na primer, jedna tema može da izgleda kao da je od metala, a druga može da izgleda kao zaleđeno staklo.

Šta je brzi izbor stilova?

7

Iako teme menjaju opšte boje, fontove i efekte koji se koriste, Brzi stilovi (ili stilovi) menja način na koji se različite boje, fontovi i efekti kombinuju kao i dominantnu boju, font i efekat. Kada postavite pokazivač na sličicu za brzi izbor stilova, možete videti kako će brzi izbor stilova uticati na tabelu, SmartArt grafiku, grafikon ili oblik.

Opis dizajna (boje teme, fontovi teme i efekti teme) tema obezbeđuje galerije za brzi izbor stilova koje se uvek podudaraju sa temom dokumenta. Teme i brzi izbor stilova kreiraju vizuelni dizajneri, tako da svi vaši dokumenti izgledaju kao da su profesionalno kreirani. Kada birate iz različitih galerija za brzi izbor stilova, sadržaj će se podudarati sa opštom temom dokumenta.

Galerija za brzi izbor stilova za oblik je na slici desno.

U programu PowerPoint boje teme, fontovi teme i efekti teme su nalik spisku sastojaka za oblikovanje, a svaki brzi izbor stilova je kao recept.

Pregled mastera slajda

Master slajda je prvih slajd u hijerarhiji slajdova koja skladišti informacije o rasporedima za temu i slajda u prezentaciji, uključujući pozadine, boja, fontova, efekti, veličina čuvara mesta i poziciju.

Svaka prezentacija sadrži najmanje jedan master slajda. Osnovna prednost izmene i upotrebe mastera slajda jeste to što možete da napravite univerzalne promene stila na svakom slajdu u prezentaciji, uključujući i one koji su dodati kasnije. Kada koristite master slajda, štedite vreme jer ne morate da kucate iste informacije na više slajdova. Master slajda je posebno koristan kada imate izuzetno dugačke prezentacije sa velikim brojem slajdova.

8Pošto masteri slajda utiču na izgled cele prezentacije, kada kreirate i uređujete master slajda ili odgovarajuće rasporede, radite u prikazu mastera slajda (slika levo).

1. Master slajda u prikazu mastera slajda
2. Rasporedi na slajdu povezani sa masterom slajda iznad njih

Kada izmenite neke rasporede ispod mastera slajda, u suštini menjate master slajda. Svaki raspored na slajdu je drugačije podešen, ali svi rasporedi povezani sa određenim masterom slajda sadrže istu temu (šemu boja, fontove i efekte).

9Sledeća slika prikazuje (sa desne strane) jedan master slajda sa primenjenom temom Ostina i tri pomoćna rasporeda. Obratite pažnju na to kako svaki od pomoćnih rasporeda prikazuje drugu verziju teme Ostina – koristeći istu šemu boja, ali sa drugačijim rasporedom. Takođe, svaki raspored sadrži okvire za tekst i podnožja na drugim lokacijama na slajdu, kao i drugačije veličine fonta u različitim okvirima za tekst.

Kada želite prezentacije koji sadrži dve ili više različitih stilova ili teme (kao što su pozadina, šeme boja, fontova i efekata), morate da umetnete master slajda za svaku drugu temu.

Kada pređete na prikaz mastera slajda, videćete da je sa svakim određenim masterom slajda povezano nekoliko podrazumevanih rasporeda. Verovatno nećete koristiti sve obezbeđene rasporede. Između dostupnih rasporeda odabraćete onaj koji na najbolji način prikazuje vaše informacije.

Možete da kreirate prezentaciju koja sadrži neke mastere slajda i da je zatim sačuvate kao datoteku PowerPoint predloška (.potx ili .pot) i koristite za kreiranje drugih prezentacija.

4111-powerpoint-pravljenje-i-modifikovanje-tema