Prikupljanje podataka pomoću upita u SQL-u: Upoznavanje sa naredbom SELEЦТ

Struktuirani upitni jezik nudi korisnicima baza podataka moćan i prilagodljiv mehanizam prikupljanja podataka – naredbu SELECТ. U ovom odeljku, upoznaćemo se sa opštom formom naredbe SELECТ i zajedno ćemo napraviti nekoliko oglednih upita u bazi podataka. Ako je ovo prvi vaš pohod u svet struktuiranog upitnog jezika, možda bi bilo dobro da obnovite osnove SQL-a pre nego što nastavimo. Ako želite da kreirate bazu podataka od samog početka, najbolje bi bilo da naučite kako da kreirate baze podataka i tabele u SQL-u.

Pošto ste utvrdili osnove, hajde da počnemo sa istraživanjem naredbe SELECТ. Kao i u prethodnim lekcijama o SQL-u, i ovde ćemo koristiti naredbe koje su u skladu standardom ANSI SQL. Možda biste mogli ponovo da pregledate dokumentaciju vašeg sistema za upravljanje bazama podataka da biste utvrdili da li podržava napredne opcije koje mogu da povećaju efikasnost i delotvornost vašeg koda u SQL-u.

Opšta forma naredbe SELECТ

Opšta forma naredbe SELECТ izgleda ovako:
SELECТ select_list
FROM source
WHERE condition(s)
GROUP BY expression
HAVING condition
ORDER BY expression
Prvi red naredbe upućuje SQL procesor da je ta naredba SELEЦТ i da želimo da prikažemo informacije iz baze podataka. Deo select_list omogućava nam da odredimo vrstu informacije koju želimo da prikažemo. Naredba FROM u drugom redu određuje specifičnu tabelu ili tabele u bazi podataka, a naredba WHERE pruža nam mogućnost da ograničimo rezultate na one zapise koji zadovoljavaju utvrđeni uslov ili uslove – condition(s).
Poslednje tri naredbe predstavljaju napredne odlike koje se nalaze van domena ovog odeljka – istražićemo ih u sledećim člancima o SQL-u.
Najlakše je savladati SQL proučavajući primere. U tom smislu, trebalo bi da počnemo sa pregledanjem nekih upita u bazama podataka. U ovom odeljku ćemo koristiti tabelu zaposlenih koja se nalazi u kadrovskoj službi zamišljene XZY komapanije da bismo ilustrovali sve naše upite.
Prikazaćemo celu tabelu:

EmployeeID LastName FirstName Salary ReportsTo
1 Smith John 32000 2
2 Scampi Sue 45000 NULL
3 Kendall Tom 29500 2
4 Jones Abraham 35000 2
5 Allen Bill 17250 4
6 Reynolds Allison 19500 4
7 Johnson Katie 21000 3

Prikazivanje podataka iz cele tabele

Direktor kadrovske službe u XYZ kompaniji prima mesečni izveštaj o platama zaposlenih i sve potrebne informacije za svakog zaposlenog u kompaniji. Generisanje takvog izveštaja je primer najjednostavnije forme naredbe SELECТ. Ona jednostavno prikazuje sve informacije koje su sadržane u tabeli u bazi podataka – u svakom redu i svakoj koloni. Napisaćemo upit koji dovodi do tog rezultata:
SELECТ *
FROM employees
Prilično jednostavno, zar ne? Zvezdica (*) koja se pojavljuje u select_list je džoker koji se koristi da obavesti bazu podataka da želimo da prikažemo podatke iz svih kolona u tabeli zaposlenih identifikovanih u naredbi FROM. Pošto smo želeli da prikažemo sve podatke iz baze informacija, nije bilo potrebno da koristimo naredbu WHERE da bismo ograničili redove izabrane iz tabele. Ovako izgledaju rezultati našeg upita:

EmployeeID LastName FirstName Salary ReportsTo
———- ——– ——— —— ———
1 Smith John 32000 2
2 Scampi Sue 45000 NULL
3 Kendall Tom 29500 2
4 Jones Abraham 35000 2
5 Allen Bill 17250 4
6 Reynolds Allison 19500 4
7 Johnson Katie 21000 3

5069-xa-prikupljanje-podataka-pomocu-upita-u-sql-u-upoznavanje-sa-naredbom-select-xa