Word – Break & Section break

Break i section break su veoma značajne opcije u Wordu. One korisnicima omogućavaju razdvajanje strana i teksta na određenom mestu. Kao što i sami možete da pretpostavite, kada stignete do kraja neke stranice u Wordu, tekst koji nakon toga ukucate se automatski prebacuje na sledeću stranu, odnosno Word automatski upotrebi opciju Page break/Page, koju ću objasniti u nastavku. Ali, nekada je potrebno da se određeni tekst prebaci na drugu stranu pre nego što je i popunimo, nekada želimo da formatiramo stranice svaku pojedinačno, a nekada čak i da nam jedna stranica bude Landscape a naredna Portrait. Sve to možemo postići opcijama koje su nam date na tabu Page Layout/Breaks.

Breaks

1Dakle, sada kada znamo čemu služi break, sada treba objasniti njegovu podelu i funkciju svake opcije pojedinačno. Konkretno glavna podela je na Page break i na Section break koje nam daju dodatne opcije. Sigurno je glavno pitanje kako umetnuti break uopšte, pa odgovor je tako što ćemo da kliknemo kursorom tamo gde želimo da odvojimo tekst, ići na tab Page layout, kliknuti na Breaks, i tu nam se otvara padajući meni gde možemo odabrati željenu opciju. Da biste se lakše snašli pogledajte sliku sa desne strane.

Page breaks

Opcija Page break nam služi da odredimo gde će se završiti trenutna stranica odnosno gde će početi nova. Kada odaberemo neku od podopcija uspeli smo da napravimo jedan Page break. Da bi se uverili da smo zasigurno uradili to što smo hteli, možemo otići na tab Home i odabrati opciju Show/Hide. Kao rezultat te opcije dobićemo jasan znak da smo upotrebili ono što smo i hteli.

2Ukoliko želimo da obrišemo Page break koji smo manuelno postavili, moramo ući u tzv. Draft mode koji se nalazi u donjem desno uglu Word dokumenta, zatim selektovati Page break i kliknuti na tastaturi dugme Delete. Jedna mala napomena je da ne možemo obrisati Page break koji je Word automatski postavio.

Dodatne opcije kod Page break-a su:

 • Page
 • Column
 • Text wrapping

Page

Ako odaberemo ovu opciju iz padajućeg menija odabrali smo klasičan Page break, što znači da ćemo započeti novu stranicu na kojoj nastavljamo da ispisujemo tekst.

Column

Ako odaberemo opciju Column, tekst koji je obeležen se premešta u narednu kolonu.

Text wrapping

Ova opcija odvaja tekst koji kucamo kao npr. caption za sliku ili neki drugi objekat.

Section break

Što se tiče Section break-a, on nam daje 4 ponuđene opcije. Ovu metodu je najbolje koristiti kada želimo recimo različit header i footer, kada želimo da formatiramo svaku stranicu zasebno ili kada želimo da obeležimo broj stranice, recimo posebno rimskim brojevima (i,ii) a posebno običnim brojevima (1,2).
Mogućnosti koje možemo da odaberemo kada kliknemo na Section break su sledeće:

 • Next page
 • Continuous
 • Even page
 • Odd page

Next page

Kada selektujemo ovu opciju, pravimo novu sekciju koja počinje na sledećoj strani.

Continuous

Ukoliko želimo da napravimo section break, a da tekst koji nastavimo da kucamo ostane na istoj strani, ovo je pravo rešenje za taj problem.

Even page

Ako želimo da na našem tekstu uradimo break tako da se tekst prebaci na sledeću parnu stranu, to možemo uraditi odabirom ove opcije.

Odd page

Slična tehnika kao i kod Even page opcije, s tim što se tekst prebacuje na neparnu stranu.

34

Razlika između Page i Section break-a

Page break:

 1. Dodaje sledeću uzastopnu stranu
 2. Formatiranje nove strane je isto kao i ono sa prethodne strane

Section break:

 1. Dodaje sledeću uzastopnu stranu, parnu stranu или neparnu stranu
 2. Svaka stranica može zasebno da se formatir

Izgled i uklanjaje Section break-a

5Section break izgleda isto onako kao i Page break, što pokazuje sledeća slika. Uklanjanje se vrši isto kao i kod Page break-a, Home tab, Show/Hide dugme, selektujemo Section break i dugme Delete.

4124-break-section-break