Zgodne Word prečice na tastaturi za Windows i Mac

U aplikaciji Microsoft Word za Windows ili macOS možete postići iznenađujuće mnogo bez pomeranja ruku sa tastature. Interfejs Word-ove Trake je odličan za pronalaženje svega što biste možda ikada poželeli da uradite u programu za obradu teksta – naročito za stvari koje ne radite često, poput umetanja fusnota ili slaganja pošte. Ali ako želite da uobičajene zadatke obavljate brzo, prečice sa tastature će vam biti mnogo korisnije. Zašto da se mučite da podižete ruke sa tastature ako želite da otvorite ili zatvorite dokument, primenite formatiranje na tekst i pasuse, izvršite proveru pravopisa, krećete se kroz dokument ili opozovete i ponovite radnje? Pomoću prečica sa tastature nećete to morati. Postoje prečice za obavljanje širokog spektra zadataka u Word klijentu za stone računare, kako u verziji za Windows tako i za Mac. (Za Mac je dostupno manje prečica, ali ako želite, možete da kreirate sopstvene prečice na tastaturi.) U nastavku smo naveli prečice za koje smo smatrali da su najkorisnije. Većina funkcioniše bez obzira da li koristite pretplatu (Microsoft 365 / Office 365) ili verziju programa Word bez pretplate. Za još više prečica pogledajte veb lokaciju Microsoft Office.

Napomena: Na Mac-u je taster ⌘ isto što i taster Command ili Cmd.

Korisne Word prečice sa tastature

AkcijaWindows

kombinacija tastera

Mac

kombinacija tastera

PISANJE I UREĐIVANJE
Kreiranje novog dokumentaCtrl-N⌘-N
Otvaranje dokumentaCtrl-O⌘-O
Sačuvati dokumentCtrl-S⌘-S
Otvaranje okvira Save AsF12⌘-Shift-S
Zatvaranje dokumentaCtrl-W⌘-W
Štampanje dokumentaCtrl-P⌘-P
Biranje svega u dokumentuCtrl-A⌘-A
Kopiranje selekcije u klipbordCtrl-C⌘-C ili F3
Umetanje klipbordaCtrl-V⌘-V ili F4
Brisanje selekcije i kopiranje u klipbordCtrl-X⌘-X ili F2
Poništenje poslednje akcijeCtrl-Z⌘-Z ili F1
Ponavljanje poslednje akcijeCtrl-Y⌘-Y
Dodavanje komentaraCtrl-Alt-M⌘-Option-A
Uključenje/isključenje praćenja ispravkiCtrl-Shift-E⌘-Shift-E
Provera pravopisa i gramatikeF7⌘-Option-L ili F7
FORMATIRANJE TEKSTA
Podebljanje tekstaCtrl-B⌘-B
KurzivCtrl-I⌘-I
Podvlačenje tekstaCtrl-U⌘-U
Duplo podvlačenje tekstaCtrl-Shift-D⌘-Shift-D
Podvlačenje reči ali ne i razmakaCtrl-Shift-W⌘-Shift-W
Precrtavanje tekstaAlt-H, 4⌘-Shift-X
Sve velika slovaCtrl-Shift-A⌘-Shift-A
Eksponentni tekstCtrl-Shift-+⌘-Shift-+
Indeksni tekstCtrl-=⌘-=
Povećanje fontaCtrl-Shift->⌘-Shift->
Smanjenje fontaCtrl-Shift-<⌘-Shift-<
Otvaranje okvira FontCtrl-D ili Ctrl-Shift-F⌘-D
Umetanje hipervezeCtrl-K⌘-K
FORMATIRANJE PASUSA
Levo poravnanje tekstaCtrl-L⌘-L
Desno poravnanje tekstaCtrl-R⌘-R
Centriranje tekstaCtrl-E⌘-E
Obostrano poravnanje tekstaCtrl-J⌘-J
Uvlačenje pasusaCtrl-MCtrl-Shift-M
Uklanjanje uvlačenja pasusaCtrl-Shift-M⌘-Shift-M
Promena u jednoredno razmicanjeCtrl-1⌘-1
Promena u dvoredno razmicanjeCtrl-2⌘-2
Promena u 1.5-redno razmicanjeCtrl-5⌘-5
Uklanjanje formatiranja pasusaCtrl-Q
Otvaranje okvira Apply StylesCtrl-Shift-S
Otvaranje okvira StylesCtrl-Alt-Shift-S⌘-Option-Shift-S
NAVIGACIJA PO DOKUMENTU I PRIKAZI
Naviše za jedan pasusCtrl-Strelica nagore⌘-Strelica nagore
Naniže za jedan pasusCtrl-Strelica nadole⌘-Strelica nadole
Udesno za jednu rečCtrl-Strelica udesnoOption-Strelica udesno
Ulevo za jednu rečCtrl-Strelica ulevoOption-Strelica ulevo
Na vrh dokumentaCtrl-Home⌘-Home ili ⌘-Fn-Strelica ulevo
Na dno dokumentaCtrl-End⌘-End ili ⌘-Fn-Strelica udesno
Otvaranje okvira Navigation za traženje teksta, slika, itd. (Windows) / okvir za traženje (Mac)Ctrl-F⌘-F
Otvaranje okvira Search and Replace (Windows) / okvira Find and Replace (Mac)Ctrl-HCtrl-H
Otvaranje okvira Go ToCtrl-G or F5⌘-Option-G ili F5
Prebacivanje između poslednja četiri mesta u dokumentu koja ste menjaliCtrl-Alt-Z
Prebacivanje na prikaz Print LayoutCtrl-Alt-P
Prebacivanje na prikaz OutlineCtrl-Alt-O
Prebacivanje na prikaz DraftCtrl-Alt-N
Prebacivanje na prikaz Read ModeAlt-W, F
Podela prozora dokumenta ili uklanjanje podeleCtrl-Alt-S
Prikaži HelpF1
NAVIGACIJA PO TRACI
Sakrivanje/prikazivanje TrakeCtrl-F1⌘-Option-R
Prikaz prečica za TrakuAlt
Na karticu FileAlt-F
Na karticu HomeAlt-H
Na karticu InsertAlt-N
Na karticu DesignAlt-G
Na karticu LayoutAlt-P
Na karticu ReferencesAlt-S
Na karticu MailingsAlt-M
Na karticu ReviewAlt-R
Na karticu ViewAlt-W
Na karticu HelpAlt-Y
Na okvir za prtraživanje u TraciAlt-Q

Tražite još više pomoći za Word u Windowsu? Ako imate pretplatu na Office, pogledajte „Puškice za Word za Office 365/Microsoft 365“. Ako imate verziju sistema Office bez pretplate, pogledajte „Puškice za Word 2016 i 2019 “. Takođe smo dobili puškice za niz drugih Microsoft proizvoda, uključujući starije verzije sistema Office.

Izvor: COMPUTERWORLD

6410-xa-zgodne-word-precice-na-tastaturi-za-windows-i-mac-xa