13 fontova za programere

Oni koji prave softver imaju čvrsta ubeđenja o tome koji je font najbolji kad se celog dana radi i gleda u kôd; ovde je jedan spisak najpopularnijih. Kada razmišljate o tome čime su programeri opsednuti, verovatno vam neće najpre pasti na pamet tipografija. Ali kada se povede razgovor o tome koji je font najbolji za pisanje koda, programeri mogu da postanu iznenađujuće vatreni. Međutim, ako se uzme u obzir broj sati koje programeri provedi buljeći u kôd na ekranu računara, to u stvari ne treba da iznenađuje. 

Najbolji  fontovi za programiranje, po opštem shvatanju, trebalo bi, između ostalog, da budu jednoširinski (za poravnavanje koda), sans serif -ni, čitki pri (često) malim dimenzijama i da se jasno prepoznaju neki uobičajeni znakovi (npr., nula od slova O, malo slovo L od broja 1).

Ovo su neki od fontova najpopularnijih među programerima tokom viđe od 20 godina.

Monaco, Andale Mono, Monofur, Proggy Clean, DejaVu Sans Mono, Terminus, Consolas, Inconsolata, Droid Sans Mono, Menlo, Anonymous Pro, Ubuntu Mono, Source Code Pro.

Izvor: IT WORLD

2207-13-fontova-za-programere