Bosch predstavlja novi sistem za kontrolu kvaliteta vazduha u gradovima

Novi sistem biće zasnovan na arhitekturi interneta stvari kompanije Intel i napravljen je da bi kontrolisao kvalitet vazduha u pametnim gradovima i tako upozorio gradske vlasti da bi trebalo da preduzmu određene mere. Sistem koji je zasnovan na tehnologiji, senzorima i softveru kompanije Intel vršiće merenja kvaliteta vazduha, vršiti analizu dobijenih podataka i tako unaprediti kvalitet življenja u pametnim gradovima. Meriće se nivo zagađivača, čestica, ugljen-monoksida, ugljen-dioksida, azot-oksida, azot-dioksida, sumpor-dioksida i ozona. Sistem će pratiti temperaturu vazduha, vlažnost i pritisak. Prema dobijenim podacima može se kontrolisati protok saobraćaja i promeniti emisija gasova u industrijskim i proizvodnim oblastima. Tradicionalni gradovi sistem mogu koristiti kao oblik upozorenja na opasne pojave zagađenja.

4411-xa-bosch-xa-predstavlja-novi-sistem-za-kontrolu-kvaliteta-vazduha-u-gradovima