Da li roboti mogu da nauče pravila i običaje lepog ponašanja? Ministarstvo odbrane misli da mogu

Ljudi znaju kako da utišaju telefon koji zazvoni u biblioteci или da se zahvale kad im neko pomogne. Sada će i roboti naučiti pravila lepog ponašanja zahvaljujući naučnicima koji su se prihvatili zadatka da „vaspitaju“ mašine. Naučnici smatraju da će roboti koji su savladali određena društvena pravila mnogo lakše sarađivati sa ljudima. Početna faza projekta završena je nedavno, a tim naučnika je dobio finansijsku podršku od Agencije za napredne istraživačke projekte odbrane ( DARPA) koja je deo Ministarstva odbrane zadužen za razvoj novih vojnih tehnologija. Veštački inteligentan sistem, prema naučnicima, posle određenog vremenskog perioda može intuitivno da nasluti kako treba da se ponaša u određenim situacijama, baš kao i ljudi. Prema rečima Reze Ganadana, direktora odseka za softversko inženjerstvo u odseku DARPA, da bi zajednički život ljudi, s jedne strane, i robota, samovozećih automobila, virtuelnih digitalnih pomoćnika u našim telefonima i domovima, s druge strane, bio moguć, neophodno je da i oni poštuju određene društvene norme. Ako se vratimo primeru telefona koji zvoni u biblioteci, danas se sigurno neće desiti da telefon automatski utiša zvuk или tiše govori. To je samo jedan od mnogobrojnih primera društvenih normi koje mašine treba da nauče, a koje ljudi uče od najranijeg detinjstva. Ljudi lakše prihvataju nova pravila ponašanja jer već poseduju kompleksnu mrežu društvenih normi. Zbog toga veoma brzo uočavaju i njihovo nepoštovanje. Pošto postoji određena neizvesnost u podacima o ljudskom ponašanju, mašinama je veoma teško da ta pravila nauče. Za sada je DARPA uspela da napravi tek okvir za takvo mašinsko učenje i veliki deo posla tek treba da se obavi. Robot bi trebalo da nauči, predstavi, aktivira i primeni veliki broj pravila koje ljudi očekuju da svi ostali poštuju. Stvaranje okvira za razvoj i testiranje tih kompleksnih algoritama ponašanja moglo bi da unapredi sposobnost mašina za učenje i imitiranje najboljeg ljudskog ponašanja.

4416-da-li-roboti-mogu-da-nauce-pravila-i-obicaje-lepog-ponasanja-ministarstvo-odbrane-misli-da-mogu