Da li ste čuli za razvojnu kompaniju Deis?

Microsoft je preuzeo Deis, kompaniju koja se bavi softverima otvorenog koda i olakšava poslovnim preduzećima kreiranje i korišćenje ogromnih programa na mreži povrh usluga koje pruža skladište na mreži (cloud). Tako Microsoft direktno uspostavlja bolji konkurentni odnos sa Google- om i Amazon -om. Iako je razvojna kompanija mala i novac koji je uložen u njenu kupovinu skoro zanemarljiv, Microsoft- ova odluka da je kupi ističe njegovu posvećenost tehnologijama koje će u sledećim godinama odrediti infrastrukturu na mreži iako je njihova priroda u suprotnosti sa poslovnim modelima koji su do sada bili u žiži interesovanja Microsoft- a. Pošto ima raznovrsne alate otvorenog koda i pomoć od servisa na mreži kao što je Microsoft- ov Azure, Deis se usmerava ka značajnom pojednostavljivanju izuzetno kompleksnih procedura stvaranja i funkcionisanja savremenih programa. Na taj način, najkomplikovaniji programi postaju dostupniji korisnicima. Ovakav poslovni potez je još jedan znak da se Microsoft promenio u poslednje tri godine kad je Steve Ballmer bio na čelu. na kraju njegovog mandata, Microsoft je počeo da se bavi dvema velikim idejama: softverom otvorenog koda i računarstvom u oblaku ( cloud computing). Sada, pod novim rukovodstvom, Microsoft se u potpunosti posvetio obema idejama, shvatajući šta one znače za budućnost tehnologije.

4301-da-li-ste-culi-za-razvojnu-kompaniju-xa-deis-xa