Dakle, vi biste da budete naučnik u oblasti podataka?

Nakon dugog perioda visoke nezaposlenosti i još uvek nestabilne ekonomije, svaka dobra vest sa tržišta zapošljavanja privlači pažnju. Ali čak ni to ne objašnjava u potpunosti zbog čega toliku pažnju privlači iznenada popularno zanimanje: naučnik u oblasti podataka.

To tvrdi CNN , a slažu se i u časopisu Harvard Business Review.  

Primamljivost ove uloge je u direktnoj korelaciji sa zanimanjem tržišta za alatke za masovnu obradu i analizu podataka kojima se služe naučnici u oblasti podataka, čiji zadatak je da istražuju značajne korelacije u neprestano rastućim količinama podataka i pretvaraju ih u unosna poslovna saznanja.

Izvor: Network World

2105-dakle-vi-biste-da-budete-naucnik-u-oblasti-podataka