Doktorsku tezu Stivena Hokinga možete pročitati na mreži

Doktorsku tezu Stivena Hokinga, jednog od najvećih svetskih umova, sad možete slobodno pregledati i pročitati na mreži. „Proučene su neke implikacije i posledice širenja svemira.“ Ovom rečenicom počinje rezime doktorske disertacije fizičara Stivena Hokinga koja je napisana 1966. godine na Univerzitetu u Kembridžu. Naslov joj je „Svojstva svemira koji se širi“ i od sada je, po prvi put, dostupna kao otvoreni dokument kome svako može pristupiti. U saopštenju univerziteta, Hoking je opisan kao tada „malo poznati dvadeset četvorogodišnji postdiplomac na Kembridžu“. Doktorska disertacija ne predstavlja lako štivo. Bavi se izuzetno stručnim kosmološkim temama, poziva se na Hojl-Narlikarovu teoriju gravitacije i govori o „poremećajima prostorno izotropnog i homogenog svemira koji se širi“.

Hoking je univerzitetu dozvolio da dokument učini dostupnim rekavši: „Drago mi je što čujem da je toliko mnogo ljudi zainteresovano da preuzme moju disertaciju – nadam se da se neće razočarati kad je pročitaju.“ Kembridž i Hoking se nadaju da će i ostali naučnici, podstaknuti Hokingovim objavljivanjem svog ranog rada, i sami ponuditi radove koji će biti besplatno dostupni na mreži. „Svi ljudi u svetu trebalo bi da imaju besplatan i neograničen pristup ne samo rezultatima mog istraživanja, već istraživanjima svakog umnog i sposobnog naučnika“, dodao je Hoking.

Dokument će biti objavljen na svetskom događaju Nedelja otvorenog pristupa 2017 ( Open Access Week 2017) koji promoviše slobodan i otvoren pristup naučnim istraživanjima. Hokingova disertacija je dostupna preko univerzitetskog repozitorijuma Apollo или u digitalnoj biblioteci Kembridža gde možete videti i fotografije fizičke kopije dokumenta.

4593-doktorsku-tezu-stivena-hokinga-mozete-procitati-na-mrezi