Držite se! FBI pokreće nove biometrijske sisteme za nalaženje kriminalaca

Otisci dlanova, slike oka i fotografije pridružuju se otiscima prstiju u bazi podataka FBI , da se loši momci lakše prepoznaju. Skoro 80 godina nakon prvog prikupljanja otisaka prstiju na identifikacionim kartonima kriminalaca, Federalni istražni biro prelazi na nov sistem koji povećava preciznost i performanse postojećeg postupka, dodavanjem više biometrijskih podataka.

Dodavanjem mogućnosti za pretraživanje otisaka dlanova, slika lica i dužice, FBI -jevo odeljenje za informacije CJIS (Criminal Justice Information Services Division) se nada da će unaprediti preciznost traženja identiteta, olakšati sigurnu identifikaciju i praćenje kriminalaca u kretanju kroz krivično-pravni sistem i obezbediti širu paletu alatki za istraživače mesta zločina.

Međutim, da bi se u potpunosti koristile nove mogućnosti, savezne, državne i lokalne kriminalističke službe možda će morati da ažuriraju svoje sisteme kako bi bile u stanju da snime podatke i proslede ih u FBI da bi se pretražila državna baza podataka.

Izvor: IT WORLD

2395-drzite-se-fbi-pokrece-nove-biometrijske-sisteme-za-nalazenje-kriminalaca