Google povećava nagradu za greške pretraživača

Google je u ponedeljak povisio standardnu nagradu od 1.000 dolara za prijavljenu grešku pretraživača Chrome na čak 5.000 dolara.

Ovo je prva promena Google -ovog programa za greške pretraživača još od sredine avgusta 2012, kada je ova kompanija objavila da nagrađuje sa 1.000 dolara i više svakog istraživača koji prijavi određene vrste nedostataka.

„Greške za koje se prethodno dobijalo 1.000 dolara će se sada uzimati u obzir za nagrade do 5.000“, izjavljuju Kris Evans (šef bezbednosti) i Adam Mejn (upravnik programa bezbednosti), na Google -ovom veb sajtu. „Davaćemo veće nagrade za greške za koje smatramo da predstavljaju veću pretnju po bezbednost korisnika i kada istraživač obezbedi preciznu analizu iskoristivosti i  ozbiljnosti“.

Ostale nagrade, kako nagrada od 500 tako i ona od 3.133,70 dolara, ostaju nepromenjene.

U većini slučajeva, Google uvećava ukupnu nagradu – ponekad značajno – onim što naziva „modifikatorima nagrade“ koji se kreću od 500 do 4.000 dolara. Oni se primenjuju kada istraživač pronađe manu koja je „posebno iskoristiva“ или otkrije ranjivost koja ne utiče jedino na pretraživač.

Google je otvorio ovaj program januara 2010, podigao maksimalnu isplatu od 1.337 na 3.133 u julu te godine, a proširio program u novembru 2010. na propuste bezbednosti na njegovim veb sajtovima. Plaćanja za greške na veb sajtovima su povećana u aprilu.

Do sada je ove godine Google isplatio istraživačima oko 250.000 dolara, uključujući 100.000 dvočlanom istraživačkom timu koji je ugrozio Chrome na hakerskom takmičenju Pwn2Own u martu.

Google ove godine održava isplate na nivou 2012, kada je potrošio preko 378.000 dolara na nagrade za pretraživače.

Izvor: IT NEWS

2300-google-povecava-nagradu-za-greske-pretrazivaca