Google predstavlja novi softver za blokiranje reklama

Pošto zarada kompanije zavisi od reklama, prikupljanje značajnih podataka o svim njenim korisnicima je od izuzetne važnosti. Kompaniju Google zanimaju naši uobičajeni postupci u pretraživanju, zatim, pretraživanje pri kupovini na internetu, kao i naš nedeljni raspored jer tako dobija uvid u naš život, što joj opet omogućava da nam predstavi potpuno personalizovane reklame koje će imati snažniji uticaj na korisnike. Zbog toga su svi bili prilično iznenađeni kad se na početku godine pojavio izveštaj u kome se navodi da kompanija nastoji da pronađe odgovarajući softver koji bi blokirao reklame, a mogao bi da se ugradi u pretraživač Google Chrome – najznačajniji pretraživač koji upotrebljava nekoliko miliona korisnika operativnog sistema android. Činilo im se da je ideja blokiranja reklama prilično čudna pošto su one značajni izvor prihoda kompanije. Iako će, prema izveštajima, softver za blokiranje biti podrazumevano uključen, on će, ipak, blokirati samo određene vrste reklama koje se smatraju suviše napadnim i koje, tako, imaju nepovoljan uticaj na korisnički postupak pretraživanja.

Prema planu kompanije, takav softver za blokiranje reklama trebalo bi da se pojavi 2018. godine, ali izgleda da se svojstva već testiraju. Neki korisnici canary i dev verzija pretraživača Chrome već mogu da vide novu opciju u podešavanjima aplikacije koja se naziva „ Ads“. Podrazumevano, blokiranje reklama je automatski uključeno, ali imate i opciju da postupak isključite.

Podešavanja se odnose samo na napadne reklame, ne na sve, naravno, kao što uobičajeni programi blokiranja funkcionišu. Definisanje napadnih reklama kao i određivanje kriterijuma njihovog klasifikovanja zadatak je Koalicije za bolje reklame ( Coalition for Better Ads) čiji je kompanija član. Novi standardi prema kojima se određuje koje su reklame uvredljive u vezi su sa ometanjem korisnikovog postupka pretraživanja. Kompanija Google, prema navedenim standardima, utvrđuje koje će reklame smatrati napadnim. Na primer, reklame koje se iznenada pojavljuju, tajmeri koji odbrojavaju, audio sadržaji koji se automatski reprodukuju, zatim, video reklame i nekoliko drugih onemogućeni su pomoću programa za blokiranje. Ne iznenađuje nas da su reklame kompanije Google potpuno van nadležnosti softvera za blokiranje.

Korišćenjem ugrađenog programa za blokiranje koji je usmeren na negativne reklame povećaće se zarada od oglašavanja za kompaniju Google prvenstveno zbog toga što se u mrežu ostalih programa za blokiranje neželjenih reklama veoma često uhvate i oglasi koji su prihvatljivi i nenametljivi. Kompanija se nada da će ciljanjem samo nametljivih reklama umanjiti korišćenje ostalih sličnih programa i povećati zaradu blokiranjem čak i onih manje nametljivih oglasa.

4477-xa-google-xa-predstavlja-novi-softver-za-blokiranje-reklama