Kako da tumačimo nazive i brojeve Windows ažuriranja?

Ažuriranja za Windows obično imaju neke čudne brojeve i slova koji se nalaze na kraju. Naravno, ni jedni ni drugi nisu nasumično izabrani.

Ažuriranja za Windows su od suštinskog značaja za nesmetano funkcionisanje računara, a svakom ažuriranju se dodeljuje broj i naziv, koji definišu svrhu ažuriranja.

Postoji mnogo nedoumica oko naziva i brojeva, ali ako shvatite šta svaki od njih znači, moći ćete da odlučite koje ćete ažuriranje instalirati i pritom shvatite koje promene će doneti. Ovde ćemo zajedno istražiti šta se nalazi u nazivima i brojevima Windows ažuriranja i kako treba da ih tumačimo.

Različite vrste ažuriranja za Windows

Windows pokreće nekoliko različitih vrsta ažuriranja kako bi obezbedio neometani rad vašeg sistema. Ta ažuriranja obuhvataju najnovije funkcije, ispravke grešaka, bolje opcije kompatibilnosti i još mnogo toga.

Navešćemo neke od popularnih tipova ažuriranja koje vam Windows često nudi.

1. Ažuriranja kvaliteta

Ažuriranja kvaliteta, često poznata kao kumulativna ažuriranja, su ona koja svakog meseca vidite u aplikaciji Windows Settings. Ta česta (ali obavezna) ažuriranja su manja i obično se objavljuju da bi se rešili najnoviji problemi sa performansama i ispravile greške.

U operativnom sistemu Windows 10, te ispravke su se bavile samo problemima održavanja unutar sistema, ali u operativnom sistemu Windows 11 očekuje se da će s vremena na vreme biti uvedene i manje, ali novije funkcije.

Ažuriranja kvaliteta su generalno kategorizovana u četiri tipa; B, C, D i van opsega. Evo šta svaki tip donosi:

 B ažuriranja – Objavljuju se svakog drugog utorka u mesecu i poznata kao Patch Tuesday. Ona sadrže bezbednosne ispravke i ispravke kritičnih grešaka.

 C ažuriranja – Objavljuju se u trećoj nedelji svakog meseca i obično uključuju nekritična poboljšanja. Ona mogu da obuhvate ispravke grešaka koje ne prete da ugroze bezbednost vašeg sistema.

 D ažuriranja – Ovo su opciona ažuriranja koja se objavljuju četvrte nedelje svakog meseca. Kompanija Microsoft ih obično koristi da bi dobila povratne informacije od korisnika u vezi sa predstojećim ažuriranjima.

 Ažuriranja van opsega – Ovo su hitna ažuriranja koja ne prate strogi raspored objavljivanja. Pojavljuju se onda kada se otkrije kritičan problem koji treba da se reši što je pre moguće.

Bez obzira na vrstu, ažuriranja kvaliteta se brže instaliraju jer su manja. Ako niste spremni da ih odmah instalirate, proces možete da odložite na najviše sedam dana.

2. Ažuriranja kompatibilnosti i pouzdanosti

Ove ispravke su softverske zakrpe koje rade na poboljšanju ukupnih performansi i stabilnosti operativnog sistema i objavljuju se kao ispravke van opsega (bez strogog utvrđenog rasporeda).

Ove ispravke se bave slučajevima koji mogu da dovedu do problema sa kompatibilnošću unutar sistema ili problema koji utiču na stabilnost sistema zbog čega dolazi do učestalih padova ili pojave svima dobro poznatog „plavog ekrana smrtiˮ (blue screen of death – BSOD). Ovde ćemo pronaći ispravke vezane za probleme sa softverom, hardverom i drajverima sa kojima se sistem suočava.

3. Ažuriranja funkcija

Kao što i sam naziv kaže, ažuriranja funkcija uvode nove funkcionalnosti i funkcije u sistem. Mogu da obuhvate novu postavku u sistemu ili novu aplikaciju za poboljšanje vašeg Windows iskustva.

Ažuriranja funkcija takođe mogu da sadrže bezbednosne zakrpe koje se bave bezbednosnim ranjivostima u sistemu. Kompanija ovde može da uvede i neke ispravke grešaka kako bi poboljšala stabilnost i pouzdanost trenutne verzije operativnog sistema Windows. Međutim, one su obično veće i verovatno će vam biti potrebno 3 GB slobodnog prostora za 64-bitnu ili 2 GB za 32-bitnu verziju da biste preuzeli i instalirali ova ažuriranja.

Microsoft objavljuje ove ispravke svakih šest meseci i u početku se nude kao opcione ispravke koje morate ručno da instalirate pomoću aplikacije Settings. Međutim, ako se vaš uređaj sa instaliranim Windows sistemom približava kraju usluge, sistem će automatski preuzeti ove ispravke. 

4. Bezbednosna ažuriranja

Bezbednosne ispravke u Windowsu mogu da se isporuče korisnicima na dva načina: kao samostalna ažuriranja ili kao deo kumulativnih ažuriranja. Cilj ovih ažuriranja je da poboljšaju ukupnu bezbednost operativnog sistema ispravljanjem grešaka i uklanjanjem zlonamernog softvera.

Bezbednosne ispravke možete da instalirate ručno ili da dozvolite funkciji Windows Update da ih instalira umesto vas.

5. Ažuriranja hardvera

Ovaj tip uključuje ažuriranja za upravljačke programe ili softvere za nekoliko kritičnih hardverskih komponenti kao što su grafička kartica i mrežni drajveri.

Najnovija ažuriranja hardvera pružaju korisnicima nove funkcije, ispravke grešaka, poboljšanu kompatibilnost i poboljšane ukupne performanse hardvera. Ove ispravke možete da instalirate pomoću odeljka Windows Updates u aplikaciji Settings na isti način na koji biste instalirali ažuriranje sistema.

Windows vam takođe daje mogućnost da ručno ažurirate upravljačke programe pomoću uslužnog programa Device Manager.

Kako se tumače brojevi ažuriranja

Svakom paketu ažuriranja i zakrpi koju je objavila kompanija Microsoft dodeljuje se broj ažuriranja da bi njime moglo da se upravlja u različitim verzijama Windowsa. Broj ažuriranja se obično sastoji od niza cifara koje obuhvataju određeni redni broj ažuriranja i mesec/godinu kada je ažuriranje objavljeno.

Ažuriranja takođe uključuju programski kodni naziv koji navodi godinu objavljivanja posle koje sledi vreme. Dakle, ako vidite ažuriranje 22H2 na svom računaru, to znači da je ažuriranje objavljeno u drugoj polovini (second half – H2) 2022. godine. Te informacije se mogu videti u odeljku Version za ažuriranja.

Takođe ćete primetiti broj verzije operativnog sistema sa programskim kodnim imenom. Taj broj ima dva dela, odvojena tačkom. U prvom delu, petocifreni broj označava verziju sistema, a u drugom delu, trocifreni ili četvorocifreni broj označava koliko je revizija obavljeno od početnog izdanja.

Na primer, ako Windows 10 ažuriranje za oktobar 2021. ima broj verzije 19044.1587, znači da je to 19044. Windows verzija sa 1587 revizija ili ažuriranja do danas.

Da li je moguće da ažuriranja sistema uzrokuju probleme?

Iako su ažuriranja namenjena da pomognu sistemu da reši probleme i poboljša ukupne performanse, ponekad izazovu dodatne probleme u sistemu.

To se obično dešava ako je ažuriranje koje instalirate puno grešaka i ranjivosti. Ažuriranje takođe može da ne bude u skladu sa postojećim podešavanjima i konfiguracijom, što dovodi do različitih problema i grešaka. U nekim slučajevima, ispravke koje instalirate mogu da budu i nekompatibilne sa hardverom.

Ako naiđete na probleme nakon instalacije, možete da deinstalirate ažuriranje ili da se vratite na stariju verziju operativnog sistema Windows da biste rešili problem. Da biste smanjili rizik od problema povezanih sa ažuriranjima, preporučujemo da napravite rezervnu kopiju važnih podataka pre nego što počnete da instalirate ažuriranja. Pored toga, možete da ih instalirate jedno po jedno i nadgledate sistem tokom tog procesa da biste na vreme uočili moguće probleme.

Nazivi i brojevi u nazivima ažuriranja sad imaju smisla

Pošto smo razjasnili šta znače nazivi i brojevi ažuriranja, te informacije možete da koristite da biste odlučili koje ažuriranje želite da preuzmete i šta da očekujete od njega. Toplo preporučujemo da redovno instalirate dostupna ažuriranja, jer će to pomoći vašem sistemu da radi skoro savršeno.