Kako da umetnete PDF u Excel

PDF datoteku možete da umetnete u Excel dokumente na nekoliko načina.
Excel tabele su neverovatno korisne kada želite da imate stalan uvid u svoje podatke. Pored ručnog unosa informacija u tabelu, u nju možete da postavite i PDF datoteke koje vam mogu zatrebati u slučaju traženja referenci, kao što su kopije originalnih faktura ili vizuelizacija podataka. Ako niste sigurni kako da umetnete PDF u Excel tabele, samo sledite ove jednostavne korake.
Kako da umetnete PDF datoteku u Excel
Možda ste koristili Excel za izvlačenje tabele iz PDF-a, ali ako želite da vidite PDF u Excelu, onda tu datoteku možete da umetnete. Kad umetnete PDF datoteku, moći ćete da vidite ceo dokument u Excel tabeli, ali neće se povezati sa originalnim dokumentom.
Da biste ugradili PDF datoteku, prvo idite na karticu Insert u gornjem levom uglu ekrana.
Pošto izaberete Insert, izaberite Text na desnoj strani ekrana.
U padajućem meniju koji se pojavi izaberite Object.
Kada izaberete Object, pojaviće se novi prozor sa dve kartice na vrhu: Create New i Create from File. Možete koristiti bilo koju od ovih kartica da biste umetnuli PDF.
Ako želite da umetnete PDF koristeći Create New, izaberite željeni tip datoteke sa liste opcija koje se nalaze u okviru Object type.
Kada izaberete željeni tip datoteke, kliknite na OK. Tada će se otvoriti PDF čitač i daće vam listu PDF dokumenata koje možete da otvorite.
Izaberite PDF datoteku koju želite da dodate u Excel tabelu i kliknite na Open. Tada će se otvoriti PDF u PDF čitaču i dodati PDF datoteku u Excel tabelu.
Ako želite da umetnete PDF koristeći Create from File, izaberite Browse i izaberite PDF sa liste dokumenata koja se pojavljuje.
Zatim kliknite na Open.
Nakon što je adresa lokacije datoteke dodata pod File name, kliknite na OK.
Sada je PDF datoteka ugrađena u Excel tabelu.
Kako povezati PDF u Excelu
Ponekad će vam možda biti potrebno da pristupite originalnoj lokaciji PDF datoteke pošto je dodate u Excel tabelu. Da biste to uradili, možete uspostaviti vezu sa izvornom lokacijom. Ova opcija je posebno korisna ako planirate da unosite izmene u PDF, jer će povezivanje umetnutog PDF-a sa originalnom datotekom obezbediti da originalna datoteka zadrži sva ažuriranja koja napravite.
Da biste povezali PDF, idite na karticu Insert i ponovo izaberite Object.
Kada se pojavi novi prozor, izaberite karticu Create from File.
Kliknite na Browse i izaberite PDF koji želite da povežete sa liste dokumenata koja se pojavi.
Zatim kliknite na Open.
Kada se vratite na karticu Create from File, označite polje za potvrdu Link to file na desnoj strani prozora.
Kada kliknete na OK, PDF će biti umetnut u Excel tabelu sa vezom do originalne datoteke.
Da biste videli vezu, kliknite na PDF. Adresa će se pojaviti u okviru za tekst iznad ćelija tabele.
Kako da prikažete PDF kao ikonu u Excelu
Možda ne želite da vidite punu verziju PDF datoteke u Excel tabeli. Umesto da umetnete celu PDF datoteku u tabelu, možete da umetnete PDF kao ikonu. Ovo je najkorisnije onda kada želite da povežete PDF u tabelu, ali nije vam potreban ceo dokument na ekranu.
Da biste PDF prikazali kao ikonu, vratite se na karticu Insert i izaberite Object.
Ako želite da povežete PDF sa ikonom, izaberite karticu Create from File.
Kliknite na Browse i izaberite PDF.
Označite polje za potvrdu Display as icon na desnoj strani.
Kliknite na OK.
Sada će se PDF pojaviti kao ikona u Excel tabeli.
Ako želite da promenite ikonu, izaberite Change icon iznad dugmeta OK.
Možete da izaberete jednu od ponuđenih opcija za ikone ili odlučiti se za ikonu iz datoteka pomoću dugmeta Browse.
Formatiranje PDF datoteke u Excelu
Možete da podesite veličinu cele PDF datoteke ili ikone tako što ćete da kliknete na PDF ili ikonu i prevučete ih sa tačaka koje se pojavljuju, kao što biste umetnuli sliku u Excel. Međutim, takođe možete da formatirate PDF ili ikonu da biste ih prilagodili ako menjate veličinu ćelija.
Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na PDF ili ikonu i izaberite Format Object.
U novom prozoru koji se pojavi izaberite karticu Properties.
Ova kartica vam daje tri opcije za prilagođavanje: Move and size with cells, Move but don’t size with cells i Don’t move or size with cells.
Opcija Move and size with cells znači da će PDF ili ikona promeniti veličinu i lokaciju dok premeštate kolone i menjate veličinu ćelija u Excelu.
Na primer, ako je PDF u koloni B, a vi proširite kolonu A, PDF će se pomeriti udesno kako se kolona B pomera udesno. Ako proširite kolonu B, PDF će se proširiti sa njom.
Opcija Move but don’t size with cells znači da će PDF ili ikona promeniti lokaciju, ali ne i veličinu kada promenite veličinu ćelija.
Koristeći isti primer, ako proširite kolonu A, PDF će se pomeriti udesno kako se kolona B pomera udesno. Međutim, ako proširite kolonu B, PDF se neće proširiti sa njom.
Opcija Don’t move or size with cells drži vaš PDF ili ikonu usidrene tamo gde ste ih umetnuli.
Promena veličine ćelija neće uticati na veličinu ili lokaciju PDF-a ili ikone – datoteka se neće pomerati.
Važno je napomenuti da ako sakrijete kolonu ili red u Excelu, PDF se neće sakriti sa kolonom ili redom.
Funkcija sakrivanja utiče na veličinu PDF-a za dokumente formatirane opcijom Move and size with cells. To ne utiče na druge dve opcije.
Umetnite PDF u sledeći Excel projekat
Umetanje PDF datoteka u Excel tabele može da bude veoma korisno za brojne zadatke, kao što su referenciranje i potvrđivanje informacija. Bez obzira na metod koji koristite za umetanje PDF datoteka, korisno je da vam bude dostupna dok popunjavate ili prezentirate tabelu.
Mogućnost formatiranja PDF datoteka unutar tabele olakšava ugradnju bez ugrožavanja integriteta tabele. Sledeći put kada budete morali da unesete fakturu ili uporedite neobrađene podatke sa grafikonom prezentacije, pokušajte da umetnete PDF u Excel tabelu.