Kompanija „Gugl” koristi veštačku inteligenciju u prognozi vremena

Kompanija je pokrenula projekat „Predviđanje padavina” (engl. Precipitation nowcasting) da bi dobila precizniju kratkoročnu prognozu. Svesni smo da su vremenske prognoze izuzetno loše u predviđanju neposrednih padavina, u šta se uverio svako ko je bio mokar do gole kože čim je izašao iz kuće bez kišobrana. Naučnici u odseku DeepMind kompanije „Gugl” razvili su sistem predviđanja padavina zasnovan na veštačkoj inteligenciji za koji tvrde da može preciznije od postojećih sistema da predvidi da li će biti kiše u naredna dva sata. Današnje vremenske prognoze u velikoj meri se zasnivaju na moćnim sistemima numeričke prognoze vremena ( NPV ), koji koriste jednačine koje opisuju kretanje tečnosti u atmosferi kako bi predvideli mogućnost pojave padavina i drugih vremenskih neprilika.

Spomenuti modeli su izuzetno uspešni u predviđanju vremenskih uslova u intervalu od šest sati do oko dve nedelje, ali postoji vremenski period – posebno od nula do dva sata – u kome modeli funkcionišu posebno neprecizno, rekao je vođa projekta u odseku DeepMind . Projekat koji je pokrenula kompanija trebalo bi značajno da poboljša tu kratkoročnu prognozu, dakle stručnjaci pokušavaju da predvide kako će vreme izgledati za nekoliko minuta или nekoliko sati. Mašinsko učenje može biti od velike pomoći u tom slučaju jer može da omogući stvaranje alata koji će biti izuzetno brz u predviđanju vremenskih uslova.

Odsek DeepMind nije jedini koji pokušava da razvije takve alate, ali trenutno zauzima vodeću poziciju na tom polju. Njegova tehnologija se oslanja na radarske podatke visoke rezolucije i može da prati količinu vlage u vazduhu tako što više puta ispaljuje snop u donji deo atmosfere i meri relativnu brzinu signala koga usporava vodena para. Oslanjajući se na razgovore sa meteorolozima iz Državnog meteorološkog zavoda o vrstama alata za predviđanje vremena koji bi bili najkorisniji, tim sa odseka DeepMind koristio je pristup mašinskog učenja koji se naziva generativno modeliranje da bi razvio alat koji bi mogao da predvidi mogućnost pojave srednjih do obilnih padavina za sledećih 90 minuta na osnovu poslednjih 20 minuta radarskih podataka visoke rezolucije.

Jaka kiša, osim što pogađa pojedince, može da poremeti transportne i energetske mreže i poljoprivredu. Više od 50 meteorologa Državnog meteorološkog zavoda procenili su alat koga je razvio DeepMind zajedno sa dva postojeća alata za predviđanje kiše. Stručnjaci su procenili da je najnoviji alat odseka DeepMind najtačniji i da je uspešan u predviđanju padavina u 88 procenata slučajeva. Rezultati su objavljeni u časopisu Nature . Stručnjaci koji su učestvovali u projektu istakli su da veštačka inteligencija ima mogućnost da nam pomogne da odgovorimo na neka od najsloženijih naučnih pitanja u nauci o životnoj sredini, kao što su klimatske promene.

Projekat pokazuje da bi veštačka inteligencija mogla da bude moćno sredstvo u ovom trenutku jer omogućava prognostičarima da provode manje vremena pretražujući sve veće gomile podataka predviđanja i umesto toga bolje razumeju uticaj svojih prognoza. Vidimo da ekstremne vremenske prilike imaju katastrofalne posledice, uključujući i tragične ishode i, kako nam pokazuju efekti klimatskih promena, takve posledice će postati sve češće. Zbog toga, bolje kratkoročne vremenske prognoze mogu da pomognu ljudima da budu bezbedniji. Projekat pokazuje potencijalnu snagu veštačke inteligencije koja može da postane moćno sredstvo za poboljšanje naših kratkoročnih prognoza i našeg razumevanja kako se naši vremenski obrasci razvijaju.

Pored toga, ohrabruje nas i saradnja velike tehnološke kompanije, kao što je „Gugl”, sa meteorološkim stručnjacima na razvoju novih alata za prognozu vremena. Možete da napravite savršen alat, ali ako ga prognostičari neće koristiti, sve gubi smisao. Takva saradnja između „Gugla” i Državnog meteorološkog zavoda, uključivanja prognostičara i novog pristupa generativnog modeliranja koji pruža novi način predstavljanja različitih vremenskih situacija i izvesnost tih predviđanja, predstavlja značajan korak napred u prognozi vremena.

6480-kompanija-gugl-koristi-vestacku-inteligenciju-u-prognozi-vremena