„Majkrosoft“ ima novu aplikaciju za učenje jezika

Osam stažista u kompaniji razvili su novu alatku za učenje jezika koja koristi kameru pametnog telefona da bi pomogli odraslima da poboljšaju pismenost na engleskom jeziku učeći nazive predmeta koji ih okružuju. Aplikacija koja se naziva Read My Word ( Pročitaj moju reč) omogućava vam da pomoću fotografisanja kamerom telefona naučite 1.500 reči koje se nalaze u rečniku. Možete da fotografišete predmet iz okruženja или tekst iz dokumenta. Aplikacija može da se koristi kao dopuna uobičajenoj nastavi u učionici или kao pomoć u procesu učenja novih reči onima koji nisu imali vremena или sredstava da prisustvuju nastavi jezika.

Korisnici imaju mogućnost da, umesto odlaska na časove, fotografišu predmete koji ih okružuju u svakodnevnom životu. „Kad smo počeli da pravimo aplikaciju, planirali smo da mnogo više liči na uobičajeni pristup na času, ali posle istraživanja i otkrića do kojih smo došli, shvatili smo da bi praktični pristup bio mnogo korisniji“, rekao nam je jedan od stažista koji je radio na razvoju projekta. „Konačno, odlučili smo da napravimo alatku koja vam može pomoći u svakodnevnim aktivnostima umesto aplikaciju koja će vas podučavati.“

Aplikacija koristi kombinaciju kognitivnih servisa Majkrosofta (engl. Cognitive Services) i aplikativnih programskih interfejsa kompjuterske vizije (engl. Computer Vision APIs) da bi identifikovala objekte na fotografijama. Posle toga, alatka prikazuje kako se piše naziv tog objekta i čuje se izgovor reči koja je pronađena u rečniku. Fotografije sa odgovarajućim rečima koje su pronađene u rečniku mogu se sačuvati u ličnom rečniku u aplikaciji da bi se mogle kasnije koristiti.

Konačno, aplikacija podstiče korisnike da vežbaju korišćenje novih reči koristeći tri igrice koje su ugrađene u aplikaciju. Možda vam se čini da je rečnik od 1.500 reči prilično mali, ali treba da napomenemo da oni koji uče strane jezike nauče otprilike isto toliko reči u procesu tradicionalne nastave. Prema izveštaju koji je objavila BBC, mnogi koji uče strani jezik jedva nauče 2.000 do 3.000 reči čak i posle nekoliko godina učenja. U stvari, jedna studija koja je napravljena u Tajvanu otkrila je da se posle devet godina učenja stranog jezika učenici bore da nekako savladaju 1.000 najčešće korišćenih reči.

Izveštaj je, takođe, naglasio da je najvažnije naučiti one reči koje se svakodnevno koriste. Pošto se aplikacija usredsređuje na predmete koje vidite, ima određena ograničenja. Posle povratnih informacija koje su dobili od nastavnika i učenika koji su testirali aplikaciju, tim je razvio svojstvo da aplikacija prepozna i reči u dokumentu. Naravno, ne govorimo o iskustvu koje dobijate pri korišćenju tehnologije prepoznavanja slika (engl. Google Lens) koja napisane reči prevodi na vaš jezik. Aplikacija izabere reči koje može da prepozna i istakne ih, tako da možete čuti kako se čitaju i prikaže vam sliku da biste znali šta znači reč.

Na primer, kad aplikaciju usmerite na popis pribora koji je potreban svakom učeniku, ona može da izdvoji reči kao što su olovke, sveske, makaze i gumice. Aplikacija će konačno biti dostupna odabranim organizacijama koje će je testirati i pružiti povratne informacije. Svi oni koji rade u nevladinim i neprofitnim organizacijama sa zajednicama gde postoji veliki broj nepismenih mogu da se prijave za eksperimentalnu upotrebu aplikacije. Kompanija im je omogućila da popune prijavu na internetu.

5352-majkrosoft-ima-novu-aplikaciju-za-ucenje-jezika