Milioni vakcinisanih Britanaca pod budnim okom Velikog brata

Grupa Big Brother Watch, koja se bori za zaštitu prava i privatnosti građana, smatra da je proces prikupljanja podataka mobilnih telefona koji obavljaju naučnici po vladinom zahtevu, u stvari, „jezivo“ i nezakonito korišćenje ličnih podataka. U Velikoj Britaniji se pomoću mobilnih telefona prati kretanje miliona vakcinisanih građana, a da oni o tome uopšte nisu obavešteni, navodi se u izveštaju grupe. Mobilni telefoni se prate da bi vlada imala dovoljno materijala za izradu svoje studije u vezi sa promenom kretanja i ponašanja ljudi koji su primili vakcinu.

Naučnici koji rade na stvaranju studije priznali su da se u februaru pratio svaki deseti telefon i da su se sa njega prikupljali podaci. Aktivisti iz grupe Big Brother Watch kažu da takav postupak predstavlja „jezivo“ i nezakonito korišćenje ličnih podataka. Prema navodima nekih novina u Engleskoj, podaci sa mobilnih telefona su potrebni grupi istraživača sa Oksfordskog univerziteta koji pišu studiju za grupu koja se bavi ponašanjem ljudi u slučajevima pandemija izazvanih virusom gripa (Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviours – SPI-B ). S druge strane, ta grupa predstavlja savetodavni organ Naučne savetodavne grupe za vanredne situacije (Scientific Advisory Group for Emergencies – SAGE).
Stručnjaci iz Oksforda su, navodno, imali pristup podacima o kretanju mobilnih telefona svakog desetog Britanca i uspeli su da utvrde da je od njih, 4,254 primilo vakcinu. Kad su to ustanovili, počeli su da prate vakcinisanu grupu koristeći podatke o pozivima i lokacijama nedelju dana pre i nedelju dana posle vakcinacije da bi videli da li se može uočiti neka promena u njihovom kretanju. Naučnici su, navodno, pokušali da pronađu dokaze o tome da se menja ponašanje ljudi posle prve или druge doze vakcine.

Naučnici su, poredeći kretanja vakcinisane populacije koju su pratili sa kontrolnom grupom, došli do zaključka da se njihova pokretljivost pre  vakcinacije povećala za 218 metara, kako se navodi u članku koje su objavile novine u Britaniji. Nadležni iz vlade su izjavili da ljudi nisu praćeni na nivou pojedinaca, odnosno da su prikupljeni podaci potpuno anonimni i da naučnici nisu mogli da identifikuju ljude koji su bili nadgledani. Uz to su dodali da je praćenje obavljeno pomoću GPS sistema i da je studiju odobrio etički komitet Oksfordskog univerziteta.

Međutim, portparol grupe Big Brother Watch izjavila je da niko ne očekuje da će ga vlada pratiti i nadzirati sve vreme pošto je odlučio da se vakciniše. Dodala je da je ceo postupak prilično jeziv i da bi mogao ozbiljno da poljulja poverenje javnosti u očuvanje poverljivosti medicinskih podataka pojedinaca. Prema njenim rečima, vlada pod okriljem pandemije, uz najavu uvođenja kovid-pasoša i praćenje telefona vakcinisanih građana, pretvara Britaniju u državu Velikog brata, zbog čega bi svi trebalo da dignu svoj glas.

Na to, nadležni iz vlade tvrde da su svi skupovi podataka korišćeni u tom istraživanju navedeni u izveštaju koji jasno pokazuje da su korišćeni podaci o lokaciji mobilnog telefona u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i da ih je obezbedila kompanija koja je prikupljala, pročistila i izvršila anonimizaciju podataka. Uz to kažu i da se podaci vezuju za antenu mobilne telefonije, a ne za pojedinačne telefone, kao i da je naučnicima odobren pristup skupovima podataka na osnovu ugovora o istraživanju uz etičko odobrenje koje je istraživačima dao Univerzitet u Oksfordu.

6388-milioni-vakcinisanih-britanaca-pod-budnim-okom-velikog-brata