Nisan ima rešenje za problem slanja kratkih poruka tokom vožnje

Slanje poruka tokom vožnje je opasno, uopšteno govoreći, bilo kakvo korišćenje mobilnog telefona u takvim prilikama je nepromišljeno i pogibeljno. Ipak, čim čujete poznati zvuk koji vas obaveštava da vam je neko poslao kratku или elektronsku poruku или da se nešto dešava na društvenoj mreži, iskušenje je suviše jako. Iako ste svesni opasnosti, posežete za telefonom da biste odgovorili na potpuno nevažnu poruku i tako ugrozili svoj život i živote mnogih drugih u vašoj okolini.
Kompanija Nisan ima zanimljivo rešenje za taj problem i naziva se Nissan Signal Shield (Nisan -ov signalni štit) koji je, u stvari, Faradejev kavez za telefon – odeljak koji blokira elektromagnetne signale (dakle, signale bežične mreže, Bluetooth- a i mobilne telefonije) dolazne i odlazne. Stavite telefon unutra i neće se oglasiti sve dok ga ne izvadite iz odeljka.

Nisan -ov signalni štit je još u procesu ispitivanja i postoji samo prototip ugrađen u Nisan -ov automobil Juke. Pojavila su se i neka pitanja. Kako ćemo da slušamo muziku sa telefona dok vozimo? Stručnjaci u Nisan -u kažu da telefon može biti povezan kablom sa sistemom za informacije i zabavu u automobilu, ali neće primati ni pozive ni poruke. Još jedan problem bi bilo potrebno razmotriti. U slučaju udesa, telefon će polumrtav ležati u pregradi umesto da pošalje informacije o vašem položaju или možda poziv za pomoć. Takvi slučajevi su, međutim, veoma retki i mogu se rešiti pomoću za to predviđenih sistema koji se nalaze u automobilu. Nisam nije jedina kompanija koja se bavi ovim problemom. Prošle nedelje Samsung je pokrenuo aplikaciju (koja je trenutno u procesu beta testiranja u Holandiji) koja bi automatski odgovarala na vaše poruke dok vozite.

4322-xa-nisan-xa-ima-resenje-za-problem-slanja-kratkih-poruka-tokom-voznje