Nova politika Fejsbuka

Fejsbuk najavljuje novu politiku protiv „koordinisanog nanošenja društvene štete“ kojom pooštrava kriterijume prema kojima se određuje sadržaj koji treba zabraniti na platformi. Prema novoj politici, osoba или grupa neće više morati da se bavi onim što Fejsbuk naziva „neautentičnim” aktivnostima da bi bile suočene sa sankcijama. Platforma je u četvrtak najavila novu politiku sprovođenja pravila za grupe koje zajedno funkcionišu na internetu radi širenja dezinformacija, mržnje i „društvene štete”, ali ne krše tradicionalne standarde kompaniju u vezi sa „neautentičnim” sadržajem. Platforma je u četvrtak odmah iskoristila svoju novu politiku protiv „koordinisanog nanošenja društvene štete” kako bi ugasila velike delove nemačke mreže koja je podsticala teoriju zavere Kverdenken i borila se protiv zdravstvenih ograničenja koje sprovodi vlada u doba pandemije.

Postupak društvene mreže udaljio ju je od njenog dugogodišnjeg oslanjanja na „neautentičnost”, što je bio njen ključni kriterijum za utvrđivanje zabranjenog ponašanja na platformi. Kompanija obično koristi izraz – koji je široko prihvaćen u toj oblasti – da opiše nedolično ponašanje, u kojem korisnici društvenih medija pokušavaju da manipulišu drugima, prikrivajući svoj identitet i stvarne stavove. Društvena mreža se u poslednjih nekoliko godina, pri uklanjanju dezinformacija – i stranih i domaćih – oslanjala na to što bi označila grupu kao uključenu u „koordinisano, neautentično ponašanje”, izraz koji se toliko često koristi da ga kompanija označava skraćenicom CIB (engl. coordinated, inauthentic behavior). Ipak, izraz je prilično problematičan jer su se kompanije u mnogim slučajevima iz sve snage trudile da utvrde ko su korisnici i u šta veruju. Postojeće zabrane protiv govora mržnje, uznemiravanja i podsticanja na nasilje već su omogućile Fejsbuku da deluje protiv pojedinačnih naloga koji krše takva pravila. Platforma je takođe imala politiku koja je zahtevala sankcije protiv „opasnih organizacija”, što se obično odnosi na ekstremističke grupe koje podstiču na nasilje.

Zvaničnici kompanije rekli su u četvrtak da im je potrebna nova politika za preduzimanje mera protiv pokreta koji su namerno naneli društvenu štetu – uključujući nasilje – ali nisu spomenuli naziv „opasna organizacija”. Shvataju da u nekim slučajevima usko organizovana grupa krši utvrđena pravila o objavljivanju sadržaja, a ta grupa, prema njihovom mišljenju, radi zajedno na pojačavanju štetnog ponašanja svojih članova i više puta krši smernice o sadržaju. U tim slučajevima, mogućnost nanošenja štete zbog ukupne aktivnosti takve mreže daleko premašuje uticaj svake pojedinačne objave или naloga. Zvaničnici Fejsbuka rekli su da je nemačka grupa Kverdenken, čije se ime prevodi kao „lateralno razmišljanje”, koristila dvostruke naloge i druge tehnike koordinacije za širenje dezinformacija o kovidu, za širenje govora mržnje i podsticanja na nasilje u izuzetno širokom obimu i da je zaslužila da se protiv nje sprovedu sistemske mere, iako nije u potpunosti zabranila funkcionisanje te grupe. Kompanija „Fejsbuk” nije rekla koliko je naloga i stranica uklonila, ali kaže da je broj „relativno mali” – manje od 150 na Fejsbuku i Instagramu.

6470-nova-politika-fejsbuka