Nova tehnika omogućava napadačima da sakriju pritajeni Android zlonamerni softver u slikama

Napad je razvio Axelle Apvrille , istraživač u Fortinetu i inženjer Ange Albertini , koji su predstavili svoj dokaz koncepta na konferenciji o bezbednosti Black Hat Europe u Amsterdamu. On je baziran na tehnici koju je osmislio Albertini i nazvao je AngeCription koja omogućava kontrolu nad ulazom i izlazom operacije File Encription pomoću AES (Advanced Encription Standard ) tako što iskorišćava svojstva nekih formata fajlova koja omogućavaju da fajlovi ostanu validni uprkos smeća u podacima koji im se prilože.

Izvor: IT WORLD

3142-nova-tehnika-omoguc-ava-napadacima-da-sakriju-pritajeni-xa-android-xa-zlonamerni-softver-u-slikama