Outernet

Outernet Inc je neprofitna organizacija za globalno emitovanje podataka koju trenutno podržava investicioni fond za razvoj medija ( MDIF), sa sedištem u SAD koju su 1995. godine osnovali Saša Vučinić i Stuart Auerbach. Cilj Outerneta je da obezbedi slobodan pristup sadržaju sa Interneta preko geostacionarnih satelita i satelita sa niskim orbitama oko Zemlje, i da bude efikasno na raspolaganju u svim delovima sveta. Projekat koristi datacasting i User Datagram Protocol kako preko malih satelita, kao što su CubeSats tako i preko većih, konvencionalnijih geostacionarnih komunikacionih satelita u mreži satelitskog sazvežđa. Wi-Fi uređaji će komunicirati sa satelitskim vrućim tačkama, koje primaju emitovanje podataka iz satelita.

4082-xa-outernet-xa