Podneto sedam žalbi u Evropi protiv kompanije „Gugl“

Žalbe su podnete protiv kompanije u vezi sa praćenjem lokacije korisnika u Holandiji, Poljskoj, Češkoj, Grčkoj, Norveškoj, Sloveniji i Švedskoj čime je prekršila Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti ( GDPR). Agencije za zaštitu potrošača iz sedam zemalja Evropske unije danas su podnele žalbe protiv „Gugla“ zbog kršenja Uredbe jer kompanija koristi prikrivene procedure da bi pratila lokacije korisnika. Sedam agencija za zaštitu potrošača tvrde da kompanija nema odgovarajuće zakonske osnove da obrađuje podatke o lokacijama i da se korisnici nisu dobrovoljno složili da takve podatke daju već ih je kompanija na to naterala prikrivenim procedurama kojima u tom slučaju pribegava. Prema tome, kompanija krši stavove Uredbe koja je stupila na snagu u Evropskoj uniji u maju ove godine.

Podaci o lokaciji korisnika mogu mnogo da otkriju o ljudima, uključujući i njihovo versko opredeljenje (kada posećuju određene verske objekte), političku pripadnost (kada odlaze na demonstracije), zdravstveno stanje (redovne posete lekarima i domovima zdravlja) kao i seksualnu orijentaciju (posećivanje određenih barova i kafića).

Svih sedam žalbi podneto je na osnovu podataka koji su prikupljeni u izveštaju na 44 strane i koji je danas objavio Norveški savet potrošača koji predstavlja državnu agenciju za zaštitu potrošača.

U izveštaju se detaljno iznose procedure koje kompanija koristi da bi omogućila praćenje lokacija Gugl naloga preko dve postavke koje su poznate kao istorija lokacija ( Location History) i aktivnost na vebu i u aplikacijama ( Web & App Activity).

 • Istorija lokacija je postavka Gugl naloga koja neprestano prijavljuje lokaciju korisnika. Podaci o lokaciji koji se prikupljaju kroz tu postavku preuzimaju se preko GPS- a, skeniranja bežične veze i Bluetooth- a, što znači da kompanija može da prati preciznu lokaciju korisnika čak i unutar zgrade kao i van nje. Tu postavku treba da aktivira korisnik, međutim, u izveštaju se navodi da Gugl ima nekoliko trikova koji korisnika nateraju da to i uradi.
 • Aktivnost na vebu i u aplikacijama je još jedna postavka Gugl naloga koja prikuplja drugačije podatke od korisnika preko brojnih servisa kompanije. Određeni servisi i aplikacije , kao što su Gugl pretraga i pretrage koje se obavljaju preko Gugl mapa, prijavljene su sa podacima o lokaciji, odnosno, o tome gde se korisnik nalazio kad je obavljao pretraživanje. Drugim rečima, korisnik koji je isključio postavku istorije pretrage, ali je ovu drugu ostavio uključenu, biće žrtva prikupljanja podataka o lokaciji. Ova postavka se podrazumevano aktivira u svim Gugl nalozima. Izveštaj tvrdi da kompanija koristi niz prikrivenih procedura i trikova kojima natera korisnike da aktiviraju dva svojstva praćenja lokacija, koja su pri tom stalno uključena. Navode se sledeći postupci koji se koriste u tom slučaju:
  • Skrivena podrazumevana podešavanja: Kad postavljate Gugl nalog, prava podešavanja naloga su sakrivena iza nekoliko dodatnih klikova. Korisnik prvo treba da klikne na „Više opcija“ da vidi ostala podešavanja, kao i da li su uključena или isključena. Aktivnost na vebu i u aplikacijama je podrazumevano uključena, dakle, korisnik koji nije izabrao „Više opcija“ neće biti upoznat sa činjenicom da se njegovi podaci prikupljaju.
  • Pogrešne i neuravnotežene informacije: Kad god se podešavanja dve pomenute postavke predstave korisniku, jasno vidljive informacije ograničene su na nekoliko prednosti svake postavke. Vidljive informacije obično umanjuju obim praćenja koji kompanija obavlja i istovremeno daje čudna obaveštenja o tome kako se to praćenje koristi.
  • Obmanjujući niz klikova: Iako istorija lokacija treba da bude aktivno omogućena, proces postavljanja naloga i niz klikova tako su zamišljeni i kreirani da je korisnik primoran da omogući postavku.
  • Neprestano podsticanje: Korisnicima se neprestano predlaže da uključe istoriju lokacija u mnogim različitim kontekstima. Na uređajima sa android okruženjem, korisnici koji ne žele da omoguće istoriju lokacija moraju da odbiju aktiviranje postavke bar četiri puta kad koriste servise koji su unapred instalirani na android telefonima. Ti servisi su: asistent, mape, Gugl aplikacije i fotografije.
 • Objedinjavanje servisa i nepostojanje pojedinačnog izbora: U celom Guglovom ekosistemu servisa, pojedinačni servisi или funkcionalnosti su integrisani i međusobno zavisni или su jednostavno objedinjeni. Omogućavanje istorije lokacija je neophodno da bi se omogućili ostali servisi koje bi korisnik želeo da koristi, kao što je asistent или fotografije.
 • Dozvole i uvek uključene postavke: Ako je istorija lokacija omogućena, uvek je uključena u pozadini na uređajima sa android okruženjem, bez obzira na to da li korisnik aktivno koristi servise koji zahtevaju servise za lokaciju.

Izveštaj norveške agencije sastavljen je pošto su u sprovedena dva testiranja na novim pametnim telefonima sa android okruženjem. Prvo je sprovedeno u julu na telefonu samsung galaksi S7 sa android verzijom 8.0.0, a drugo u oktobru na istom uređaju i na Guglovom pikselu sa android verzijom 9. Oba testa su otkrila slične probleme, što je dovelo do podnošenja žalbe. Posle podnošenja žalbe, agencije za zaštitu podataka u svakoj spomenutoj državi istražiće postupke praćenja lokacija koje sprovodi kompanija, a sve sa osvrtom na Uredbu.

Ako se utvrdi da je kompanija u prekršaju, kazna može dostići 20 miliona evra или 4% godišnjeg globalnog prihoda.
Podnošenju žalbi protiv „Gugla“ u Evropi prethodile su dve nezavisne istrage koje su sproveli „Kvarc“ i „Asošijated pres“. Obe istrage su dovele do pronalaženja istih problema u vezi sa prikupljanjem podataka o lokacijama korisnika čak i kad su servisi za lokacije vidljivo isključeni u korisničkom interfejsu.

Kompanija je letos pokušala da se spasi tako što je promenila interfejs kontrolne table Gugl naloga, ali zakasnila je jer je već na sebe navukla gnev korisnika i agencija za zaštitu potrošača u Evropi.

5148-podneto-sedam-zalbi-u-evropi-protiv-kompanije-gugl