Rukavice vođene umom uče obolele od moždanog udara da ponovo koriste šake

Robotičke rukavice korišćenjem moždanih signala omogućavaju obolelima od moždanog udara da koriste šake. Ipsihnad je naziv za novi uređaj koji će pacijentima koji su preživeli moždani udar pomoći u dugom procesu oporavka tokom kog bi trebalo da ponovo uspostave kontrolu nad pokretima šaka i nauče veštine koje su izgubili. Uređaj su razvili naučnici na Medicinskom fakultetu u Vašingtonu i rezultate objavili u medicinskom časopisu Stroke. Ipsihand se sastoji od rukavice или proteze, kape na kojoj se nalaze elektrode koje otkrivaju električne signale moždane aktivnosti i računara koji pojačava te signale. Poznato nam je da leva moždana hemisfera upravlja desnom stranom našeg tela i obrnuto. Kod zdrave osobe, sekund pre nego što leva hemisfera mozga postane aktivna da bi pomerila desnu ruku, desna hemisfera odašilje električne signale u nameri da pokrene levu stranu tela. Upravo te signale namere uređaj Ipsihand pokušava da uhvati, stvori nove veze u mozgu i tako omogući neoštećenim delovima mozga da preuzmu kontrolu nad paralizovanom šakom. Iako se funkcija šake kod pacijenata koji su učestvovali u eksperimentu popravila za malo više od 10% u toku 12 nedelja, može se reći da je to, ipak, napredak. Uz sve brži razvoj tehnologije koja će prikupljati moždane signale, i uređaj će biti sve bolji i sigurno će mnogo više pomoći pacijentima koji su preživeli moždani udar.

4372-rukavice-vodene-umom-uce-obolele-od-mozdanog-udara-da-ponovo-koriste-sake