Rusija počinje da prati svaku vrstu robe, od lekova do mleka

Rusija je pokrenula sistem da svakom potrošaču omogući digitalno praćenje proizvoda. Svaki proizvod ima jedinstveni identifikacioni kôd koji se skenira i registruje. Sistem već pronalazi preko 6 milijardi kodova i smanjiće nivo sive ekonomije. Sjedinjene Države, Singapur, Velika Britanija, Južna Koreja i Japan uobičajeno se smatraju najnaprednijim digitalno razvijenim državama. Stručnjaci smatraju da ti lideri digitalne privrede imaju jednu zajedničku osobinu, a to je da svaki od njih ima sveobuhvatnu digitalnu strategiju. Rusija se poslednjih godina približila tom klubu digitalnih moćnika jer njeni građani postaju tehnološki obrazovaniji, a pored toga, izloženi su masovnim državnim i privatnim digitalnim ekosistemima. Digitalna privreda u Rusiji započela je prelaskom na upotrebu fiskalnih kasa u maloprodaji širom zemlje, posle čega su usledili planovi za digitalizaciju svih privrednih grana.

Rusija je 2018. godine predstavila Chestny ZNAKTM, svoj prvi digitalni sistem praćenja u zemlji, koji je postao kamen temeljac industrijske digitalizacije. Očekuje se da će sistem do 2024. godine pokriti većinu dobara i roba široke potrošnje kojima se trguje širom Rusije. Sistem prepoznaje i prati bilo koju robu dok prolazi kroz lanac snabdevanja, od same proizvodnje do krajnjeg potrošača.

Praćenje se ostvaruje pomoću jedinstvenog identifikacionog koda, dodeljenog svakoj fizičkoj jedinici proizvoda u obliku Data Matrix QR koda i(li) RFID oznake. Ovaj kôd se, zatim, skenira i registruje u centralnoj vladinoj bazi podataka svaki put kada roba prelazi od uvoznika или proizvođača do trgovca na veliko do maloprodaje i, konačno, do krajnjeg kupca. Potrošači mogu da skeniraju kôd na prodajnom mestu pomoću posebne aplikacije koja služi za dokazivanje da je roba originalna i da je legalno proizvedena, uvezena i prodata na malo. Tako se stvara digitalni pasoš i digitalni blizanac za svaki proizvod i digitalna kopija svakog sektora industrije.

Sistemi za prepoznavanje i praćenje već nekoliko godina predstavljaju trend u svetu, a Kina, Brazil, Turska, Sjedinjene Države i Evropska unija su pioniri u toj oblasti.
Države koje su primenjivale takve alate za upravljanje tržištem tradicionalno se svrstavaju u sam vrh prema Indeksu digitalnog društva kompanije Oxford Economics, koja anketira više od 43.000 ljudi u 24 zemlje. Nacionalni projekti prepoznavanja i praćenja pomogli su tim zemljama da smanje sivu ekonomiju u mnogim privrednim granama, poboljšali su naplatu poreza i smanjili gubitke koje preduzeća imaju zbog falsifikovanih proizvoda i ilegalne trgovine.

Ruski projekat se izdvaja zbog svojih ambicioznih planova da obuhvati sve grupe proizvoda, za razliku od drugih sistema koji uglavnom prate akcizne proizvode, kao što su duvan, alkohol i lekovi. To je u svetu poduhvat bez premca prema obimu i kapacitetu, jer bi sistem trebalo da obradi do 100 milijardi jedinstvenih kodova godišnje. Chestny ZNAK gje jedinstven i najistaknutiji digitalni projekat u Rusiji koji će koristiti i vladi i privatnom sektoru, kao i građanima i potrošačima. Sistem već pronalazi preko 6 milijardi kodova u okviru nekoliko projekata za obavezno obeležavanje proizvoda. Sistem pokriva i desetak kategorija proizvoda, uključujući lekove i medicinsku robu, bunde, mleko i duvanske proizvode, odeću, obuću, parfeme, bicikle, invalidska kolica, fotoaparate i gume, a projekat je tek u ranoj fazi.

Ruski sistem se realizuje u obliku javno-privatnog partnerstva ( PPP), što je prva takva saradnja u oblasti informacionih tehnologija, i prva u celoj Rusiji, koju finansira privatna kompanija Centar za istraživanje perspektivnih tehnologija ( CRPT, 51% u vlasništvu kompanije USM). Taj okvir omogućava vladi da dostigne postavljene ciljeve bez opterećivanja državnog budžeta. Akcionari CRPT- a će uložiti oko 220 milijardi rubalja u projekat tokom više od 15 godina. Kombinacija državnog uvođenja internetskih fiskalnih kasa, sistema praćenja i digitalnih carina pokrenuće korišćenje interneta stvari u različitim privrednim granama.

Анализа maloprodaje u realnom vremenu

Rusija je možda među prvima u svetu koja će moći da analizira trgovinu na malo u realnom vremenu. Danas, slične mogućnosti imaju samo poreske vlasti Južne Koreje i Singapura, država koje se tradicionalno nalaze na vrhu digitalne rang liste. To je možda početak nastajanja elektronske vlade sa mnogo većim potencijalom od bilo kog trenutnog konkurenta.

Različite procene istraživanja ukazuju da sistem Chestny ZNAKTM {/Xa}može povećati bruto društveni proizvod za čak 1,2% smanjujući ilegalnu trgovinu i krijumčarenje, povećavajući prihode od poreza i poboljšavajući efikasnost vladinih aktivnosti kontrole i nadzora. Sistem podiže takve aktivnosti na novi nivo: svaki proces kroz koji prolazi svaki proizvod ostavlja digitalni otisak i funkcija upravljanja postaje mnogo efikasnija. Konačno, vlada će dobiti pristup ogromnoj količini podataka o robi i trgovini, što će joj pomoći da poboljša brzinu i tačnost donošenja odluka.

Povrh svega, nova digitalna inicijativa osnažuje kupca kao ključnog aktera. Vlada i sistem štite dobrobit građana kontrolom autentičnosti i kvaliteta robe, koje kupci mogu sami da prate pomoću namenske aplikacije za pametne telefone. Aplikacija može da skenira kôd na bilo kom proizvodu, potvrdi ga u centralnoj vladinoj bazi podataka i odmah podnese žalbu ako kôd nije originalan. Svaki kupac putem aplikacije može doprineti naporima širom zemlje da se stvori celovit sistem javne kontrole i efikasnija državna kontrolna. Mobilna aplikacija Chestny ZNAKTM omogućiće istinsku javnu kontrolu na nacionalnom nivou. To je možda najveći primer angažovanja građana u suzbijanju ilegalne trgovine na svetu.

Od projekta će najviše koristi imati legitimno poslovanje. Kad se eliminiše siva ekonomija, legitimni proizvođači videće rast potražnje i prodaje i uspostavljanje poštenog konkurentnog okruženja. Sistem takođe može da ponudi usluge zasnovane na podacima kako bi preduzećima pružio tačne analitičke uvide o njihovom lancu snabdevanja i prodaji, čime se povećava efikasnost i olakšava prelazak na industriju 4.0.

5663-rusija-pocinje-da-prati-svaku-vrstu-robe-od-lekova-do-mleka