Savez Wi-Fi planira WiGig sertifikate iduće godine

Standard WiGig (bežični standard velikih brzina) napajaće novu bežičnu verziju USB -a po pogodbi između Saveza Wi-Fi i Foruma za implementaciju USB -a.

Savez Wi-Fi je specifikaciju za tehnologiju velikih brzine WiGig preneo Forumu za implementaciju USB -a u okviru širih napora da se uključenjem drugih poveća korist od WiGig -a.

WiGig može da postigne nekoliko puta veću brzinu u odnosu na Wi-Fi korišćenjem ne licenciranih frekvencija od 60 GHz u kratkom dometu, obično u jednoj sobi. Nova specifikacija bežičnog USB -a treba da koristi postojeće drajvere USB 2.0 i 3.0, kao i API -je, pa će biti lako da se dodaju novi uređaji. Moći će da se koristi za sve vrste transfera podataka koji se obično javljaju sa USB -om, kao što je rezervno kopiranje sadržaja или povezivanje periferijskih uređaja za PC .

Izvor: IT NEWS

2316-savez-wi-fi-planira-wigig-sertifikate-iduce-godine