Sledećeg meseca očekuje se pad delova interneta jer dolazi Dan 768k

Za mesec dana dolazi Dan 768k , koji podseća na Dan 512k kad su najpoznatiji dobavljači interneta AT&T, BT, Comcast, Sprint i Verizon nakratko prestali sa radom. Prekretnica u internet povezivanju, poznatija kao Dan 768k , približava nam se i neki administratori mreže se tresu od straha jer se pribojavaju zastoja u radu zbog dotrajale mrežne opreme. Strah je sasvim opravdan, ali iako su mnoge kompanije preduzele mere predostrožnosti i ažurirale rutere, ipak se predviđaju serije otkazivanja funkcionisanja interneta.

ŠTA JE DAN 768k ?

Naziv Dan 768k potiče od naziva najvećeg pada interneta koji je poznat kao Dan 512k . Naime, 12. avgusta 2014. godine, stotine dobavljača internet usluga (ISP) širom sveta prestalo je sa radom, što je dovelo do štete koja je iznosila milijarde dolara u izgubljenim trgovačkim transakcijama i isplatama, a sve zbog nedostatka internet veze или gubitka paketa. Dan 512k dogodio se jer ruteri nisu više imali memorije za skladištenje globalne tabele rutiranja protokola graničnog mrežnog prolaza ( BGP ), u stvari, datoteke koja sadrži IPv4 adrese svih poznatih mreža povezanih na internet.

U to vreme, veliki deo interneta bio je rutiran preko uređaja koji su dodeljivali TCAM (ternarna memorija sa adresabilnim sadržajem) koja je bila dovoljno velika da skladišti ne više od 512.000 internet putanja. Međutim, kad je 12. avgusta 2014. godine, Verizon dodao 15.000 novih BGP putanja, globalna tabela rutiranja protokola graničnog mrežnog prolaza iznenada je, bez upozorenja, prešla broj od 512.000 linija. Tada je na starim ruterima datoteka globalne tabele rutiranja prešla granice memorije koja joj je dodeljena, što je dovelo do toga da su uređaji prestali da rade kad god bi pokušali da pročitaju или rade sa datotekom. To je uticalo na rad kompanija kao što su „Microsoft“, „eBay“, „LastPass“, „BT“, „LiquidWeb“, „Comcast“, „AT&T“, „Sprint“, i „ Verizon“.

Mnogi stariji ruteri dobili su po hitnom postupku softverske ispravke koje su omogućile administratorima mreže da postave veći prag za veličinu dodeljene memorije kako bi mogli da upravljaju globalnom tabelom rutiranja protokola graničnog mrežnog prolaza. Većina administratora je pratila dokumentaciju koja im je prosleđena, što im je omogućilo da postave novu višu granicu na 768.000, odnosno 768k .

NA STARIJIM RUTERIMA GLOBALNA TABELA RUTIRANJA BGP STIGLA JE DO GRANICE 768.000

Izveštaj CIDR- a, internet sajta koji prati globalnu tabelu rutiranja protokola graničnog mrežnog prolaza, navodi da je datoteka dostigla veličinu od 773.480 pristupa, međutim, ta verzija tabele nije zvanična i sadrži nekoliko duplikata. Tviterov softverski robot nazvan BGP 4-Table, koji takođe prati veličinu globalne tabele rutiranja BGP -a čekajući Dan 768k , odredio je veličinu datoteke na 767.392, što je samo na korak od probijanja granica memorije.

DAN 768 SE OČEKUJE ZA MESEC DANA

Dva stručnjaka, Aron Glen, inženjer iz Berlina i Džim Trautman iz Nove Engleske predvideli su da će Dan 768 doći za mesec dana. Međutim, za razliku od mnogih administratora mreže, njih dvojica ne očekuju da će doći do široko rasprostranjenih padova interneta kakvi su se pojavili 2014. godine. Međutim, i jedan i drugi smatraju da će neke kompanije i manji lokalni dobavljači interneta osetiti posledice. Glen kaže da bi bio iznenađen kad bi došlo do nekih ozbiljniji prekida internet veze jer je pre deset godina postojalo mnogo prostranije tržište tranzitnih dobavljača interneta dok danas postoji tek šačica „velikih igrača“ koji raspolažu odgovarajućom opremom.

Trautman deli mišljenje svog kolege i smatra da je internet danas mnogo otporniji i razvijeniji nego što to mnogi misle. Dodao je da, svakako, postoje mrežni operateri i korporativne organizacije krajnjih korisnika koji će imati problema jer neće biti spremni za novonastalu situaciju.

NEKI ADMINISTRATORI MREŽE SU SE PRIPREMILI

Administratori mreže su već dugo svesni da im se približava Dan 768k i mnogi su se pripremili. Neki su stare rutere zamenili novom opremom или su uneli softverske ispravke da bi stari uređaji mogli da podnesu globalnu tabelu rutiranja BGP -a kad broj putanja pređe granicu od 768.000. Trautman kaže da se mogu napraviti podešavanja memorije koja će ublažiti posledice, čak omogućiti prelazak preko 768k putanja na nekim platformama koje će raditi ako se ne koristi IPv6. Promene u podešavanjima zahtevaće ponovno pokretanje sistema da bi se izmene bile potvrđene. Trautman kaže da je granica putanja 768k IPv4 problem samo ako prihvatite sve putanje. Ako odbacite или ne prihvatite /24 putanje, eliminisali ste polovinu ukupne veličine tabele BGP -a.

Organizacije koje koriste stariju opremu trebalo bi to da znaju i da postave takvu konfiguraciju koja bi im omogućila ograničavanje instaliranih prefiksa, što, prema njegovim rečima, nije teško. Trenutno se ne može utvrditi koliko će rutera i mreža osetiti posledice Dana 768k , niti možemo znati lokaciju i broj rutera koji su osetljivi.

5315-sledeceg-meseca-ocekuje-se-pad-delova-interneta-jer-dolazi-dan-xa-768k-xa