Da li na Računarskom fakultetu postoji studijski program Softversko inženjerstvo?

Da li na Računarskom fakultetu postoji studijski program Softversko inženjerstvo?

Računarski fakultet pokrenuo je 7. marta 2023. proces akreditacije studijskog programa Softversko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama.

1471-da-li-na-racunarskom-fakultetu-postoji-studijski-program-softversko-inzenjerstvo