Музичка продукција

Музичка продукција

Предмети музичке продукције на Рачунарском факултету су интегрисани у домен интердисциплинарног и мултимедијалног уметничког програма на студијском програму Рачунарског дизајна. Програм музичке продукције је у основи намењен за све индивидуалне и мултимедијалне пројекте где је audio водећи или пратећи елемент целокупног пројекта или специфичног уметничког дела. Због таквог приступа овој проблематици, студенти добијају знања из рачунарских audio технологија као и најсавременијих приступа различитим техникама које се користе у музичкој индустрији. За потребе овако сложеног педагошког приступа, изграђен је најновији студио који пре свега има за циљ да оспособи студенте за све облике музичке продукције са намером да одговори највишим захтевима и стандардима уређења акустичког простора. У глувој соби, која је намењена за различите врсте снимања, коришћени су најсавременији материјали за апсорпцију звука где се студенти обучавају за разне методе снимања и поставке микрофона у циљу изналажења најбољих решења у зависности од природе, врсте и броја инструмената за снимање. У продукцијској соби користи се најсавременија технологија која одговара високим стандардима обраде звука у циљу проналажења најбољих решења за миксинг и мастеринг процесе обраде звука. Продукцијска соба је опремљена савременом хардверском и софтверском опремом коју студенти користе да би се упознали са најновијим техникама и системима за audio продукцију. Предмети музичке продукције су засновани на три базична концепта: снимање, миксинг и мастеринг који су распоређени у три области музичке продукције и који су засновани на Pro Tools софтверској платформи која представља индустријски стандард у овој области. Након стицања предвиђеног теоријског знања и практичне обуке из области музичке продукције, студенти се оспособљавају за самосталне процесе снимања, обраде, припреме и завршног степена продукције звука у оквиру мултимедијалних и индивидуалних пројеката.

4468-muzicka-produkcija