Прелазак са другог факултета

Да ли могу да пређем са другог факултета ако имам довољан број ESP бодова?

Прелазак са сродних факултета могућ је на све студијске програме. ESP бодови се признају у оном обиму који поседују слични испити на Рачунарском факултету.

266-prelazak-sa-drugog-fakulteta