Рачунарске науке или Рачунарско инжењерство

Шта су рачунарске науке?

Рачунарска наука (CS – Computer science) је систематско проучавање алгоритамских метода за представљање и преобликовање информација, укључујући њихову теорију, дизајн, имплементацију, примену и ефикасност. Ова дисциплина је изникла педесетих година прошлог века из развоја теорије израчунљивости и проналаска електронског рачунара са ускладиштеним програмом. Корени рачунарске науке пружају се дубоко у математику и инжењерство.

Математика даје овом пољу анализу; инжењерство му даје дизајн. Главне гране рачунарске науке су следеће:

Алгоритми су студија ефективних и ефикасних процедура решавања проблема на рачунару. Теорија рачунања односи се на значење и сложеност алгоритама и на границе онога што се може израчунати у принципу. Архитектура рачунара односи се на структуру и функционалност рачунара и њихову примену у смислу електронске технологије. Софтверски системи су проучавање структуре и имплементације великих програма. Оно обухвата проучавање програмских језика и парадигми, програмских окружења, компајлера и оперативних система. Вештачка интелигенција се односи на рачунарско разумевање онога што се обично назива интелигентно понашање и прављење предмета који испољавају такво понашање. Остале важне теме у рачунарској науци обухватају рачунарску графику, базе података, мреже и протоколе, нумеричке методе, оперативне системе, паралелно рачунарство, симулацију и моделирање и софтверски инжењеринг.

Шта је рачунарско инжењерство?

Рачунарски инжењеринг (CEN – Computer engineering) је пројектовање и прављање прототипова рачунарских уређаја и система. Мада са рачунарском науком има велики део заједничке историје и многе заједничке области од интереса, рачунарски инжењеринг концентрише своје напоре на начине на које се рачунарске идеје пресликавају у радне физичке системе. Пошто потиче једнако из дисциплина рачунарске науке и електротехнике, рачунарски инжењеринг почива на интелектуалним темељима ових дисциплина, основних физичких наука и математике. Главне гране рачунарског инжењеринга су следеће:

Мреже се баве дизајном и имплементацијом дистрибуираних рачунарских окружења, из локалних мрежа у глобалну мрежу (World Wide Web).
Рачунарство мултимедија је стапање података из текста, говора, музике, фотографије, видеа и других извора у кохерентан ток података и његово ефикасно управљање, кодирање-декодирање и приказ.
VLSI системи (кола с веома високим степеном интеграције) обухватају алате, особине и дизајн микро-минијатурних електронских уређаја (Very Large Scale Integrated circuits).
Поуздано рачунарство и напредне архитектуре разматрају како се толеранција на грешке може уградити у хардвер и софтвер, методе за паралелно рачунарство, оптичко рачунарство и тестирање.
Остале важне теме у рачунарском инжењерингу укључују инжењеринг приказа, обраду слика и говора , препознавање облика, роботику, сензоре и рачунарску перцепцију.

Да ли да се бавим рачунарским наукама или рачунарским инжењерством?
И научници и инжењери су заинтересовани за природу ствари, за разумевање како се идеје и објекти у свету уклапају. Али уопште узевши, они покушавају да разумеју природу стварности полазећи од различитих циљева: научник тражи разумевање као циљ сам по себи, а инжењер га тражи са циљем да прави ствари. Тако је рачунарска наука ближе теорији рачунарства у основи, са својим коренима у математици, а рачунарско инжењерство је ближе пројектовању физичких уређаја, са коренима у физици а такође и хемији. Студенти који су мотивисани да праве ствари, да мере у лабораторији како ствари функционишу, они које поред математике привлаче и физика и хемија, требало би озбиљно да размотре рачунарско инжењерство. Студенти које занима права природа симбола, информација и њихово манипулисање, облици и границе алгоритама и структура података, требало би да размотре рачунарскунауку. Од три велика дела у рачунарству, то јест, теорије, софтвера и хардвера, по првој апроксимацији теорија спада у рачунарску науку, хардвер у рачунарско инжењерство, а софтвер у оба, али углавном у рачунарску науку. Што је софтвер општији, он је ближи рачунарској науци; што је више усмерен на конкретан хардвер, ближи је рачунарском инжењерству. Према томе би студент кога занима да прави властити нов рачунарски језик опште намене имао највише користи од програма за диплому из рачунарске науке, док би онај кога занима да пројектује софтверски интерфејс за нов серијски уређај велике брзине имао више користи од програма за диплому рачунарског инжењерства. Студенти који су неодлучни да ли да се определе за рачунарску науку или за рачунарски инжењеринг позивају се да детаљно размотре то питање са академским саветницима у оквиру одељења за рачунарску науку и инжењеринг, у Школи науке и уметности (која управља програмима рачунарске науке) и у Школи за машинство и примењене науке (која уређује програм рачунарског инжењерства).

4114-racunarske-nauke-ili-racunarsko-inzenjerstvo