Учење на даљину

Да ли на Рачунарском факултету постоје студијски програми који се реализују путем учења на даљину?

Не постоје. Ми сматрамо да се целокупно градиво које је покривено студијским програмима Рачунарског факултета, на данашњм нивоу технологије не може савладати учењем на даљину. Интерактивна настава, практичан рад и употреба скупих рачунарских ресурса за сада не дозвољавају овакав приступ. Наравно, постоје појединачни предмети где је то могуће извести, али они не чине целину једног студијског програма. С друге стране, електронско учење (e-learning) постоји и то у различтим облицима, зависно од предмета до предмета. Међутим, не треба поистовећивати електронско учење и учење на даљину (које и не мора да буде електронско – нпр. дописне школе и слично).

Ипак, епидемија коронавируса натерала нас је да организујемо наставу дуално, према жељама студената: за један део у просторијама Факултета, а преостали студенти преко Зум платформе прате наставу од куће. Настава се одржава по унапред утврђеном, уобичајном распореду. У свим учионицама обезбеђени су екрани по којима може да се пише и који су преузели улогу табле. Оно што се пише по екранима, као и унапред припремљене презентације, видљиве су преко пројектора студентима у учионицама, а студенти који наставу прате од куће виде то на свом екрану и чују глас наставника. И студенти који наставу прате од куће могу да постављају питања, да одговарају на питања наставника и на други начин учествују у настави.

Сваки одржани час аутоматски се снима, тако да је доступан студентима и за касније прегледање.

1472-ucenje-na-daljinu