Učenje na daljinu

Da li na Računarskom fakultetu postoje studijski programi koji se realizuju putem učenja na daljinu?

Ne postoje. Mi smatramo da se celokupno gradivo koje je pokriveno studijskim programima Računarskog fakulteta, na današnjm nivou tehnologije ne može savladati učenjem na daljinu. Interaktivna nastava, praktičan rad i upotreba skupih računarskih resursa za sada ne dozvoljavaju ovakav pristup. Naravno, postoje pojedinačni predmeti gde je to moguće izvesti, ali oni ne čine celinu jednog studijskog programa. S druge strane, elektronsko učenje (e-learning) postoji i to u različtim oblicima, zavisno od predmeta do predmeta. Međutim, ne treba poistovećivati elektronsko učenje i učenje na daljinu (koje i ne mora da bude elektronsko – npr. dopisne škole i slično).

Ipak, epidemija koronavirusa naterala nas je da organizujemo nastavu dualno, prema željama studenata: za jedan deo u prostorijama Fakulteta, a preostali studenti preko Zum platforme prate nastavu od kuće. Nastava se održava po unapred utvrđenom, uobičajnom rasporedu. U svim učionicama obezbeđeni su ekrani po kojima može da se piše i koji su preuzeli ulogu table. Ono što se piše po ekranima, kao i unapred pripremljene prezentacije, vidljive su preko projektora studentima u učionicama, a studenti koji nastavu prate od kuće vide to na svom ekranu i čuju glas nastavnika. I studenti koji nastavu prate od kuće mogu da postavljaju pitanja, da odgovaraju na pitanja nastavnika i na drugi način učestvuju u nastavi.

Svaki održani čas automatski se snima, tako da je dostupan studentima i za kasnije pregledanje.

1472-ucenje-na-daljinu