5Г-6Г Технологије мрежног кора

Циљ и исход предмета

Упознавање за мрежним и виртуализационим технологијама будућих 5Г и 6Г телеокимуникационих мрежа. По завршетку курса студент познаје технологије које се користе у кору 5Г и 6Г мрежа које омогућавају висок ниво виртуализације и искоришћења постављених линкова и других телекомуникационих ресурса.

Теоријска настава

Увод у мобилне комуникације. Основе виртуализационих технологија. Технике виртуализације у рачунарским мрежама. Софтверски дефинисане мреже. Виртуализација мрежних функција. Network slicing. Cloud computing. Internet of Things i Industrial Internet of Things.

Практична настава

Основе Oracle VirtualBoxa. EVEng виртуализационо окружење. Виртуализација мрежа кроз Мининет. Програмирање софтверски дефинисаних мрежа. PoX и OpenDayligth. OpenStack could окружење. Docker виртуализација. Примена Kubernetes оркестратора.