Мултимедијални пројекти 2

Циљ и исход предмета Циљ учења предмета је практична примена алата и поступака обрађених у склопу предмета Мултимедијални пројекти 1 приликом рада на конкретним пројектима. Студенти разумеју како практично да примене различите алате и поступке … Опширније

Опширније

Поетике фотографске уметности

Циљ предмета Циљ предмета је да студенти конципирају и изведу серије фотографија на (понаособ) изабранe или задате темe. Циљ је остварење (тражење и успостављање) ауторских метода у медију фотографије, и то на трагу савремених уметничких … Опширније

Опширније

Веб дизајн

Циљ и исход предмета  Циљ предмета је да студенти овладају напредним теоријским и практичним знањима неопходним за имплементацију веб презентација. Студенти поимају кључне аспекте дизајна, развоја и имплементације front-end веб решења. Познају техничке стандарде, софтвере … Опширније

Опширније

5Г-6Г Технологије мрежног кора

Циљ и исход предмета Упознавање за мрежним и виртуализационим технологијама будућих 5Г и 6Г телеокимуникационих мрежа. По завршетку курса студент познаје технологије које се користе у кору 5Г и 6Г мрежа које омогућавају висок ниво … Опширније

Опширније

Квантни рачунари

Циљ и исход предмета Време квантних рачунара, најсложеније творевине људског ума и технологије, тек долази. Циљ предмета је да обједињујући рачунарство, математику и квантну механику пружи свеобухватни увод у квантне рачунаре фокусирајући се на принципе … Опширније

Опширније

Физиолошко рачунарство

Циљ и исход предмета  Упознавање са разним физиолошким процесима у човеку, њиховом обрадом, интерпретацијом и применом у рачунарству. Овладавање техникама за прављење мерних инструмената, за мерење и анализу физиолошких сигнала, као и за обраду података … Опширније

Опширније

Интерфејс мозак-рачунар

Циљ и исход предмета  Упознавање са карактеристикама и начином функционисања комплексног система у реалном времену, интерфејс мозак-рачунар. Овладавање техникама за мерење, обраду и класификацију електричног сигнала мозга као и његово претварање у перцептивни повраћај (у … Опширније

Опширније

Кибернетика

Циљ и исход предмета Припрема и упознаје студенте са основим појмовима, уводи појам техничких система, увођење појма управљања, појам улаза, појам излаза, појам стабилности. Студент се упознаје и усваја све основне појмове у домену упрвљања … Опширније

Опширније

Докторски уметнички пројекат – теоријске основе и уметнички квалификациони испит

Циљ предмета Циљ је да студенти одаберу методе и технике релевантне за писања завршног рада на докторским академским студијама. Циљ је да дефинишу естетске референце и обликовне узоре, те пројектују (испланирају) обликовне поступке и решења … Опширније

Опширније

Сликарство у савременој уметности

Циљ предмета Циљ је да се студенти оспособе за бављење сликарством као праксом савремене уметности. Циљ је и да се мотивишу за критику сликарства, односно за упоредну анализу рецентних ликовних поетика. Исход предмета Студенти се … Опширније

Опширније