Анализа и склапање генетичких секвенци

Предмет покрива основне алгоритме за поравнавање секвенци и основе биологије потребне за разумевање генома. Алгоритми који ће се користити су: Smith-Waterman, Needleman-Wunsch, BLAST фамилија алгоритама; методе за адресирање и кориговање грешака у секвенцирању генома; разликовање грешака у секвенцирању генома од региона генома који се понављају. Основе биологије: мутације, полиморфизам једног нуклеотида, еволуционе дистанце између генома разних врста. Симулирање генома и еволуције.

2944-analiza-i-sklapanje-genetickih-sekvenci